Tag Archives: ไซโคโลจี

เลิร์นด์ เฮลพ์เลสเนส

การที่สิ่งมีชีวิตที่คิดได้ ตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่พบกับความผิดหวัง ล้มเหลว และ ได้รับฟีดแบ็คทางลบติดกันเป็นระยะเวลานาน จนสร้างความเชื่อว่า ตัวเองจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะเหล่านี้ได้ และเลิกพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิต แม้ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว หรือมีโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงมันได้ก็ตาม

บูลลี บูลลีอิง

พฤติกรรมหรือคนที่มีพฤติกรรมในการทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือชอบหาเรื่องมาหัวเราะเยาะหาเรื่องดูถูกคนอื่น

นัยยะของคำนี้มีความหมายที่ซีเรียสกว่าคำว่าชอบกลั่นแกล้ง แต่เบากว่าคำว่านักเลงอันธพาลในภาษาไทยปัจจุบัน

บูลลี่ บูลลี่อิ้ง

bully

bullying

อีโมชัน อีโมชันแนล

  • ความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นมาจาก,หรือเป็นรีแอคชั่นจาก,การประสบกับเหตุการณ์ภายนอก หรือเกิดหลังจากคิดถึงเรื่องใดเรื่องนึงในใจอย่างชัดเจน

อีโมชัน เปรียบเสมือนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ว่าจะภายนอกหรือภายใน ส่วน มู้ดคือภาวะที่อินดีเพนเดนท์หรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านั้นน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ

มาจาก: emotion

ออกเสียง: อีโมชั่น

 

บีแฮฟวิเออริสซึม

  • สาขาหนึ่งของไซโคโลจี ที่เน้นการวัดและสังเกตพฤติกรรมหรือประสบการณ์ที่แทงจิเบิลหรือจับต้องได้วัดได้แล้วใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างทฤษฎีหรือใช้ในการทำเธาพีมากกว่าการตีความประสบการเพื่อหาความหมายหรือที่มาที่เชื่อว่ามีอยู่แบบไซโคอะนาไลซิส

มู้ด

  • (ไซโคโลจี้) สภาวะอารมณ์ที่เกิดในขณะนั้นๆ มีลักษณะที่ค่อนข้างอินดีเพนเดนท์ต่อประสบการณ์ภายนอก

ในแง่ภาษาจิตวิทยา มู้ดต่างกับอีโมชั่น ตรงที่อีโมชันจะรีเฟอร์ถึงสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากหรือเกียวข้องกับเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบ แต่มู้ดคือภาวะโดยรวมที่เปรียบเสมือนเป็นอิสระจากเหตการณ์ภายนอก(อาจจะได้รับอิทธิพลแต่เห็นได้ไม่ชัด)

สลีพวอล์ค

การที่คนลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆตอนหลับโดยที่คนๆนั้นไม่รู้ตัวหรืออยู่ในภาวะครุ่งหลับครึ่งตื่นขณะที่ทำ

มาจาก sleepwalk

ทางเลือกในการสะกด 

สลีพวอล์ค – ไทยชันนารี  NPCT

สลีปวอล์ค- ตามความนิยม

สลีปวอล์ก -ราชบัณฑิตสภา

เซลฟ์ ฟูลฟิลลิ่ง โพรเฟซี

ปรากฎการณ์ที่ความเชื่อในบางอย่างเป็นปัจจัยหลักที่ค่อยๆก่อร่างสร้างความจริงขึ้นมาในชีวิตของคนหรือของกลุ่มคนในสังคมที่มีความเชื่อนั้นร่วมกัน จนกระทั่งคนกลุ่มนั้นเชื่อว่าความเชื่อเหล่านั้นเป็นความจริงแน่นอนเพราะมีผลลัพธ์,ซึ่งก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความเชื่อที่มีอยู่, เป็นตัวยืนยัน

การที่เขามีความเชื่อว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถ้าเพอร์ซิสไม่เปลี่ยนไปตามทางเลือกที่ได้เลือกไว้  ความเชื่อนั้นโดยตัวมันเองก็ทำหน้าที่เป็น เซลฟ์ฟูลฟิลลิ่ง โพรเฟซี ของเขา ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในวันนี้  ถ้าเราในฐานะออบเซอร์เวอร์จะถามว่า  ถึงจะเปลี่ยนทางเลือกไป เขาก็อาจจะประสบความสำเร็จอยู่ดี  ถึงแม้ไฮโปเธติคลี่อาจจะเป็นไปได้. แต่สำหรับเขาแล้ว  มันก็เป็นความจริงอย่างเดียวที่เขาประสบมา

 

สมมุติว่าเรามีความเชื่อฝังหัวว่าคนไทยทำไม่ได้หรอกตามที่ถูกปลูกฝังกันมาโดยไม่รู้ตัวให้ดูถูกคนไทยด้วยกัน. แล้วเราก็ออกแบบสังคมบนพื้นฐานความเชื่อแง่ร้ายแบบนี้ , โดยไม่ยอมมองว่าปัจจัยอะไรทำให้คนมีพฤติกรรมที่ดีกับสังคมแล้วไปเพิ่มปัจจัยนั้น,  สุดท้ายเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรที่ทำให้เราเชื่อว่าเรามีความหวัง  ลงท้ายแล้วเราก็หมดหวังที่จะทำอะไร แล้วพากันท่องคาถา “คนไทยมันไม่ดี คนไทยมันห่วย” แล้วส่งผ่านให้คนรุ่นต่อไป . นี่ก็เป็นเซลฟ์ ฟูลฟิลลิ่ง โพรเฟซี ที่เกิดจากข้อจำกัดที่, พูดในเชิงเมตาฟอร์, เราเองถูกโปรแกรมมาจากอดีต แล้วเราเองนี่แหละที่ไม่ยอมไปให้พ้นมันเอง

คอปปีเแคท

การเลียนแบบ,คนที่ทำอะไรเลียนแบบ

คอปปีแคท ไครมินัล คนที่ก่ออาชญากรรมโดยเลียนแบบจากข่าวที่ปรากฎในสื่อ
คอปปีแคท ซูดิไซด์ การฆ่าตัวตายที่ได้แรงกระตุ้นส่วนหนึ่งมาจากการเห็นข่าวคนดังฆ่าตัวตายในสื่อ

ตัวอย่าง สื่อลงข่าวซะละเอียดขนาดนี้ เดี๋ยวก็มีพวกคอปปีแคทมาทำตาม เสร็จแล้วก้อลายตัวไม่รับผิดชอบตามเคย
ทางเลือกในการสะกด : ก็อปปี้แคท