Tag Archives: โซเชียลเนทเวิร์ค

บูลลี บูลลีอิง

พฤติกรรมหรือคนที่มีพฤติกรรมในการทำให้คนอื่นเดือดร้อน หรือชอบหาเรื่องมาหัวเราะเยาะหาเรื่องดูถูกคนอื่น

นัยยะของคำนี้มีความหมายที่ซีเรียสกว่าคำว่าชอบกลั่นแกล้ง แต่เบากว่าคำว่านักเลงอันธพาลในภาษาไทยปัจจุบัน

บูลลี่ บูลลี่อิ้ง

bully

bullying

ไซเบอร์ บูลลี, cyber bullying

พฤติกรรมการ บูลลี ด้วย สื่ออินเทอร์เนท และโซเชียล เนทเวิร์ค

แคปชัน

  • ชื่อ หรือคำบรรยาย ของ รูปภาพ   ฯลฯ
  • คำบรรยายบนจอสำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน
  • การเขียนคำบรรยายภาพ

มาจาก: caption

ตัวอย่าง:

แคปชันไม่มี  สามีก็เช่นกัน

เขียนแคปชันหน่อยจะช่วยให้คนคลิกง่ายขึ้น บางทีภาพอย่างเดียวก็ไม่สื่อ

แอด เฟรนด์

การเพิ่มคนอื่นเป็นเพื่อนในโซเชียลเน็ทเวิร์ค การเพิ่มเพื่อนมักจะ, ถึงแม้จะไม่เสอไป, หมายถึงโอกาสในการปฎิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณของข้อมูลส่วนตัวที่แชร์กันที่เพิ่มขึ้น