Tag Archives: แบรนด์-อะแวรเนส

แบรนด์

ยี่ห้อ,ตราสินค้า, ภาพลักษณ์ที่คอนซูมเมอร์มีกับสินค้า

มาจาก brand

รีแบรนด์

คนในแวดวงมาร์เกตติง เชื่อในแนวคิดที่ว่า ยี่ห้อ หรือแบรนด์ มีภาพประทับใจบางอย่างในใจของผู้บริโภค การเปลี่ยนภาพประทับใจอันนี้หรือนำเสนอภาพนี้ใหม่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงโซโคโลจีที่ต่างไปจากเดิมกับความคิดของคอนซูมเมอร์ การรีแบรนด์ประกอบกับแนวทางการตลาดอื่นๆจะช่วยให้เกิดการเจาะมาร์เก็ทเซกเมนท์ใหม่ๆที่องค์กรเชื่อว่ามีอยู่ได้เพิ่มขึ้น หรือโดยผลลัพธ์แล้วจะเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้หรือทำให้ตัวเองอยู่ในโพสิชันที่ดีกว่าเดิมในตลาดในที่สุด

แอดเวอทอเรียล

-โฆษณาที่ดูเหมือนข่าว
– ข่าวที่ได้รับการสปอนเซอร์จากธุรกืจเพื่อให้เขียนแนะนำสินค้าหรือบริการ