Tag Archives: เจเนอรัลไลซ์

สเตอริโอไทพ์

การเหมารวมในเชิงลบ (ต้องเชิงลบเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสเตอริโอไทพ์)

 

 

ไซ ไฟ

หนัง ละคร ที่พูดถึงชีวิตในอนาคตที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของเทคโนโลยี  อินโนเวชัน และแวลลูชิฟท์ ในอนาคต

อนาคตที่เคยเห็นในหนังไซไฟหลายเรื่องก็เกิดขึ้นจริงแล้วทุกวันนี้

 

แท็กโซโนมี

การจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้วยการเพิ่ม แท็ก ที่อธิบายคาแรคเตอร์ของข้อมูลชิ้นนั้น