Tag Archives: อารกิวเมนท์

อาร์กิวเมนท์

คำอธิบายโต้แย้งกันบนประเด็นใดใด

อาร์กิวเมนท์ มีความหมายนิวทรัล  คือให้ความรู้สึกกลางๆ  แต่คำว่า ข้อโต้แย้งในภาษาไทย ให้ความหมายลบมากกว่าโดยเปรียบเทียบ  นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนจึงเลือกใช้คำว่า อาร์กิวเมนท์ แบบทับศัพท์ เพราะมันสื่อ ฟีลลิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากคำว่า ข้อโต้แย้ง

เนมคอลลิ่ง

  • การดิสเครดิสคนหรือดิสเครดิตความคิดบางอย่าง ด้วยการตั้งฉายาที่มีความหมายเชิงลบเรียกคนที่สนับสนุนความคิดนั้น หรือสร้างคำที่มีความหมายเชิงลบไปเรียกความคิดนั้น
  • การใช้คำเรียกที่มีความหมายเชิงลบ หรือคำที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงลบอย่างเห็นได้ชัด ในการพูดถึงความคิดที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกำลังโต้แย้งอยู่
  • เป็นฟอลลาซี่ (การใช้วาทะโวหารโต้เถียงโดยไม่มีลอจิค)ที่พบได้ทั่วไปในทุกสังคม  หลายคนใช้โดยจงใจ แต่หลายคนก็ใช้โดยไม่รู้สึกตัว

มาจากคำว่า  Name Calling

ตัวอย่างการโต้แย้งด้วย เนม คอลลิ่ง  

คงจะมีแต่ คนจำพวกเห็นผิดเป็นชอบ และ ขาดวุฒิภาวะ  เท่านั้นที่จะสนับสนุน ความคิดเลวๆ แบบนั้น

 

 

 

 

โลจิค

  • กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เป็นที่มากับผลลัพธ์ที่ตามมา

โดยการเชื่อมโยงนั้นสามารถยืนยันได้ว่าปัจจัยเหล่านั้นเชื่อมโยงเป็นที่มาของกันและกันจริงๆ

  • บางครั้งบางคนใช้คำว่าลโลจิคเพื่อหมายถึงอาร์กิวเมนท์ และโดยมากมักจะสื่อถึงอาร์กิวเมนท์ที่ไม่มีลอจิคโคเฮียเรนท์ logical cohererent  หรือมีปัญหาในแง่นั้น

ตัวอย่างข้อความ

1.ถ้าพิจารณาตามโลจิคแล้ว คำอธิบายก็ฟังดูมีโลจิคและน่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาได้

2.นี่มันโลจิคประเภทอะไรกัน

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย:   ลอจิค, โลจิค หรือก้ำกึ่งกันระหว่าง เสียง ออ กับ โอ

ทางเลือกในการสะกด 

โลจิค

ลอจิค