Tag Archives: สังคมศาสตร์

ไดนามิค

  • ภาวะที่สิ่งที่ถูกพูดถึงมีความเคลื่อนไหว ทั้งที่เห็นได้ชัด หรือ เห็นได้ไม่ชัดเจน เช่น ภาวะที่ปัจจัยหรือส่วนประกอบต่างๆของระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเปลี่ยนแปลง แต่ถูกมองจากภายนอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหว

มาจาก dynamic

 

 

โซเชียลไลเซชัน

socialization

  • การที่ปัจจัยต่างๆในสังคมมีส่วนในการสร้างความคิดและคาแรคเตอร์ของคนในสังคม
  • กระบวนการซึ่งแวดล้อมตัวคนในสังคม ซึ่งทำหน้าที่ในการค่อยๆกล่อมเกลาความคิดพฤติกรรมและแวลู่ซิสเต็มของมนุษย์ให้เข้ากับแพทเทอร์นของสังคม

คนที่พูดว่าความคิดทั้งหมดเป็นของเค้าเองล้วนๆไม่เคยได้รับอิทธิพลจากใครเลย  เขาคงคิดว่าโลกนี้ไม่มีโซเชียลไลเซชัน สินะ

 

ฟอลลาซี

อ่านบางเพจที่คนกดไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงงว่ากดกันไปได้ยังไง มีแต่ฟอลลาซี่รัวๆทั้งนั้น

ฟอลลาซี คำอธิบายหรือโวหารที่เหมือนจะฟังขึ้น ดูเผินๆเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่จริงๆแล้วขาดลอจิค

อีพิสเทโมโลจี

  • คอนเซ็พท์ และ เธโอรี่ เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ทรูธ, ความจริงที่เป็นพื้นฐานที่สุดของธรรมชาติ, กับ มนุษย์ ในฐานะผู้รับรู้
  • กระบวนการอธิบายว่า มนุษย์ รับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไร ? หรือความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของมนุษย์กับความจริงนั้นมีรูปแบบอย่างไร

อีพิสเทโมโลจี เป็นเรื่องของการอธิบายและสืบค้นไปในกระบวนการทางจิตใจว่า : อะไรบ้างที่เรารู้ได้ การรับรู้ของเรามีลักษณะอย่างไร เรารับรู้สิ่งที่เป็นทรูธได้หรือไม่อย่างไร การรับรู้ของเรามีข้อจำกัดอย่างไร เราควรจะสนใจความรู้ในเรื่องไหนที่จะสะท้อนให้เราเข้าใจทรูธได้ดีที่สุด

การออกเสียงในภาษาไทย อีพิสเทโมโลจี้

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับเสิร์ช epitemology

คำศัพท์ตัวแทนตามแบบราชบัณฑิต : ญาณวิทยา