Tag Archives: ลอว์

รูล ออฟ ลอว์ rule of law ความหมาย และ นิยาม ในภาษาไทย

หมายถึง 

1.กระบวนการทางกฎหมายที่ตัวกม.
และการบังคับใช้โดยรัฐ จำเป็น ต้อง
มีพื้นฐานอยู่บนหลักการสำคัญบางอย่าง

เช่น ทุกคนในสังคมต้องได้รับความเสมอภาคทางกม.
กม.ต้องคุ้มครองฮิวแมนไรท์สสำหรับทุกคน ไม่ใช่ปล่อยให้
ผู้มีอำนาจตรากม.ที่ละเมิดไรท์สของประชาชน ฯลฯ

และการดำเนินการกระบวนการต่างๆทางกม.
ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็น
เช่นถือว่า ผู้ถูกกล่าวหา อินโนเซนท์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาผิด
การบังคับใช้กม.ของรัฐต้องมีความคงเส้นคงวาตามเนื้อหาของ
กม.ที่ประชาชนได้ให้ความเห็นชอบตามกระบวนการที่เป็นปชต.
ไม่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฯลฯ

image from freepik.com
image from freepik.com

2.กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ถือว่าผิด
หรือสิ่งที่ถูกตีความว่าสร้างความเดือดร้อน
ต่อปัจเจกหรือต่อสังคม
ที่อยู่บนหลักการว่าปัจเจกบุคคลทุกคน
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
และทุกคนได้ร่วมกันทางตรงหรือทางอ้อม
ที่จะกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันที่ใช้กับทุกๆคน
เพื่อกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดในสังคมนั้น
และกำหนดว่าสเตท(ประเทศ,ชาติ)
จะมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรกับผู้ที่ละเมิดกติกา
โดยกติกาและกระบวนการบังคับใช้นี้
ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ฮิวแมนิทีและหลักฮิวแมนไรท์ส

ตัวอย่าง ประโยค ใน ชีวิตประจำวัน 

สิ่งที่ตรงข้ามกับ รูลออฟลอว์ คือการเขียนกม.อะไรก็ได้
ที่ละเมิดหลักการเหล่านี้

หรือตีความบังคับใช้โดยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ
แล้วละเมิดหลักการเหล่านี้

โดยอ้างว่าเป็นไปตามที่กม.เขียนไว้
แต่กฏหมายเหล่านั้นละเมิดหลักการต่างๆข้างต้น

เรฟเฟอเรนซ์  มาจากคำว่า   Rule of law

 

ข้อสังเกต และข้อแตกต่าง ระหว่าง รูล ออฟ ลอว์ กับ คำว่า หลักนิติรัฐ นิติธรรม ในภาษาของชีวิตประจำวัน

rule by law
image by awesomecontent-freepik.com

ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสภา  ของคำว่า รูล ออฟ ลอว์ คือ หลักนิติธรรม

ซึ่งบ่อยครั้ง ถูกใช้จริงในภาษาไทย ในลักษณะเป็น บัซซเวิร์ด buzzword หรือคำพูดเท่ๆ ที่มีความหมายคลุมเครือ

และมักใช้ควบคู่กับคำว่า หลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นคำแทน ของคำว่า เรชท์สสตัทส์พรินซิพ rechtsstaatsprinzip

คำว่า หลัก นิติธรรม และ นิติรัฐ มักถูกใช้ในคำแถลง สปีช หรืองานเขียน ในลักษณะเดียวกับคำจำพวก ศีลธรรมจรรยา คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า ทุกคำที่กล่าวมา 1)มีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจนและ 2)ถูกใช้แทนกันหรือเป็นส่วนเสริมในเชิงความไพเราะมากกว่าที่จะสื่อถึงคอนเซพท์ที่ชัดเจนจริงๆ

(ในทางปฏิบัติ นิติธรรม เอาไว้ขยาย นิติรัฐ ในลักษณะคล้ายๆกับ ‘พระรามห้า’ เอาไว้ขยาย ‘ดีงาม’ ใน คำจำพวก ‘ดีงามพระรามห้า’)

ด้วยความคลุมเครือที่กล่าวมา จึงเป็นเรื่องง่ายที่หลายคนจะสับสนความหมายระหว่าง รูล ออฟ ลอว์ กับ  รูล บาย ลอว์ rule by law (ราชบัณฑิตเสนอให้ใช้ คำแทนว่า ‘หลักนิติวิธี’) ซึ่งหมายถึงการออกกม.และบังคับใช้โดยไม่สนใจถึงหลักการสากลพื้นฐานสำหรับการออกและในกระบวนการทางคดีที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักพื้นฐานใน รูล ออฟ ลอว์.

 

 

รูล บาย ลอว์ rule by law หมายความว่าอะไร

รูล บาย ลอว์ หมายถึง

กรณีที่ผู้มีอำนาจออกกฎกติกาที่ละเมิดหรือไม่คำนึงถึงหลักการสากลที่เป็นรากฐานของโมเดิร์นลอว์ (เช่นหลักการฮิวแมนไรท์ หลักการต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการปกครองแบบลิเบอรัลเดโมแครท) แล้วใช้อำนาจรัฐบังคับใช้กฎลักษณะนี้

เราจะเรียกภาวะนี้ว่า รูล บาย ลอว์  คือ มีเรกูเลชั่น มีกติกา แต่กติกาเหล่านั้นไม่ได้อิงกับหลักการหรือคุณค่าสากลใดใด ซึ่งต่างจาก รูล ออฟ ลอว์  ที่มีการบริหารและบังคับใช้กฎกติกาซึ่งจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักการสากลในฐานะโซเชียลคอนแทร็คท์

ออกเสียงว่า : รูล บาย ลอว์

มาจาก rule by law ในภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างและความสับสน ระหว่าง รูล บาย ลอว์ และ คำว่า หลักนิติวิธี ที่เสนอโดย ราชบัณฑิตสภา

ราชบัณฑิต สร้าง ศัพท์บัญญัติ ให้กับ รูล บาย ลอว์ ว่า หลักนิติวิธี ซึ่งโดยคอมมอนเซนส์แล้วไม่เป็นการยากที่คนเห็นคำนี้แล้วจะ เดา ว่าหมายถึง วิธีปฏิบัติในกระบวนการทางกฎหมาย ลักษณะเดียวกับ legal process , หรือเข้าใจว่าเป็น legislative procedure ซึ่งก็ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือสับสนในการสื่อสารได้ง่าย (เหมือนศัพท์บัญญัติอื่นๆนั่นเอง)

เรฟเฟอเรนซ์

Siris : explaination of rule of law vs rule by law

 

 

 

ลีกัล

  • by laws
  • ตามกฎหมาย

คอนสติติวชัน

  • ข้อตกลงในเชิงคอนเซปท์ หลักการ  คอลเลคทีฟแวลู่  รวมถึงไพรออริตี้ ที่คนทั้งประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้เป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นมาตรฐานสำหรับกิจกรรมทางสังคมของคนทั้งประเทศ เป็นวิสัยทัศน์ และ เป็นรากฐานสำหรับกฎกติกาที่จะเกิดขึ้นตามมา

 

 

 

โพรโทคอล

ข้อตกลงร่วมกัน

ข้อตกลงที่พูดถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง

โตเกียวโพรโตคอลกับHTTPโพรโตคอลฟังดูไม่น่าจะใช้คำเดียวกันได้. แต่พื้นฐานมันคือข้อตกลงหรือแนวทางปฎิบัติที่พารติซิแพนท์ต้องทำเหมือนกันอันแรกในเรื่องการลดโลกร้อน  ส่วนอันที่สองเป็นข้อกำหนดว่าจะส่งผ่านข้อมูลระหว่างไคลแอนท์กับเซอร์เวอร์ยังไง

ในภาษาไทยออกเสียงว่า

โพร /โปร   โท/โต  คอล

อิมพอร์ทมาจากคำว่า

protocol