Tag Archives: ลอจิค

โคเฮียเรนท์, โลจิคัล โคเฮียเรนท์

  • การที่คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลลัพธ์ในเรื่องนั้นมีความเชื่อมโยงที่รับฟังขึ้นในแง่โลจิค หรืออาจจะใช้คำว่ามี แวลิดดิที validity ในเชิงโลจิค

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับการค้นเพิ่มเติม logical coherent, logical coherence

ตัวอย่างข้อความ

เหตุผลที่ยกมามันก็ฟังดูมี โลจิคัล โคเฮียเรนท์ ดี

ออกเสียงในภาษาไทย:   โค เฮีย เร้น

สลิพเพอรี สโลพ

ฟอลลาซี ที่มีลักษณะของการขยายความเป็นไปได้ของสิ่งที่ผู้พูดพยามจะชี้ว่าเป็นปัญหาให้ดูขยายความเป็นไปได้จนเกินจริง หรือเพิ่มสิ่งอื่นที่ฟังดูแย่กว่า, ที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีอิมเพรสชันบางอย่างคล้ายกัน, เพื่อขยายปัญหานั้นให้เกินความเป็นจริง โดยไม่สนใจว่ามีปัจจัยอื่นอีกมากที่จะยับยั้งความเป็นไปได้ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้  

เปรียบเหมือนการที่ไปวางประเด็นที่ต้องการจะโจมตีบนพื้นที่ลื่นและลาดเอียงแล้วปล่อยให้มันไหลตกลงไป

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับค้นเพิ่มเติม  slippery slope

ตัวอย่างประโยค

อาร์กิวเมนท์จำนวนมากที่เราเห็นกันทุกวันนี้เป็นการใช้ฟอลลาซี คงเคยได้ยินอะไรทำนองนี้ – ถ้าวันนี้เรายกเลิกการใส่ชุดนักเรียน  วันหนึ่งเด็กๆก็คงแก้ผ้าไปเรียนกันแน่ๆ – อันนี้เป็นตัวอย่างสลิพเพอรีสโลพแบบง่ายๆ ซึ่งบางทีเราอาจจะเผลออินไปกับมันได้ในบางครั้ง

อินทูอิทีฟ / อินทูอิชัน

  • ความเข้าใจในบางสิ่งอย่างอย่างที่อธิบายที่มาด้วยลอจิคไม่ได้
  • บางสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ด้วยคอมมอนเซนส์โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งการอธิบายที่มาที่ไป

ออกเสียง : อิน ทิว อิ ถีบ , อิน ทู อิ ถีบ, อิน ทิว อิ ชั่น, อิน ทู อิ ชั่น, อิน ทิว ชั่น

มาจาก Intuitive Intuition

โลจิค

  • กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เป็นที่มากับผลลัพธ์ที่ตามมา

โดยการเชื่อมโยงนั้นสามารถยืนยันได้ว่าปัจจัยเหล่านั้นเชื่อมโยงเป็นที่มาของกันและกันจริงๆ

  • บางครั้งบางคนใช้คำว่าลโลจิคเพื่อหมายถึงอาร์กิวเมนท์ และโดยมากมักจะสื่อถึงอาร์กิวเมนท์ที่ไม่มีลอจิคโคเฮียเรนท์ logical cohererent  หรือมีปัญหาในแง่นั้น

ตัวอย่างข้อความ

1.ถ้าพิจารณาตามโลจิคแล้ว คำอธิบายก็ฟังดูมีโลจิคและน่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาได้

2.นี่มันโลจิคประเภทอะไรกัน

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย:   ลอจิค, โลจิค หรือก้ำกึ่งกันระหว่าง เสียง ออ กับ โอ

ทางเลือกในการสะกด 

โลจิค

ลอจิค

 

ฟอลลาซี

อ่านบางเพจที่คนกดไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงงว่ากดกันไปได้ยังไง มีแต่ฟอลลาซี่รัวๆทั้งนั้น

ฟอลลาซี คำอธิบายหรือโวหารที่เหมือนจะฟังขึ้น ดูเผินๆเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่จริงๆแล้วขาดลอจิค