Tag Archives: ฟัลลาซี

โคเฮียเรนท์, โลจิคัล โคเฮียเรนท์

  • การที่คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลลัพธ์ในเรื่องนั้นมีความเชื่อมโยงที่รับฟังขึ้นในแง่โลจิค หรืออาจจะใช้คำว่ามี แวลิดดิที validity ในเชิงโลจิค

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับการค้นเพิ่มเติม logical coherent, logical coherence

ตัวอย่างข้อความ

เหตุผลที่ยกมามันก็ฟังดูมี โลจิคัล โคเฮียเรนท์ ดี

ออกเสียงในภาษาไทย:   โค เฮีย เร้น

สเคพทิคัล สเคพทิค

สเคพทิคัล ภาวะที่เกิดความสงสัย  หรือยังต้องการตั้งคำถาม

สเคพทิค คน; กลุ่มคนที่ยังไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยในประเด็นนั้น

ผมอาจจะเป็นพวกสเคพติคซักหน่อยเมื่อเทียบกับพวกคุณ  คือฟังแล้วยังไม่อิน ยังมีเควสชั่นมาร์กอยู่หลายข้อ

มาจาก skeptical, skeptic

ออกเสียง สเค้ป ติค่อล,  สะเคปทิค่อล สเคปถิก สเคปติก

เนมคอลลิ่ง

  • การดิสเครดิสคนหรือดิสเครดิตความคิดบางอย่าง ด้วยการตั้งฉายาที่มีความหมายเชิงลบเรียกคนที่สนับสนุนความคิดนั้น หรือสร้างคำที่มีความหมายเชิงลบไปเรียกความคิดนั้น
  • การใช้คำเรียกที่มีความหมายเชิงลบ หรือคำที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงลบอย่างเห็นได้ชัด ในการพูดถึงความคิดที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกำลังโต้แย้งอยู่
  • เป็นฟอลลาซี่ (การใช้วาทะโวหารโต้เถียงโดยไม่มีลอจิค)ที่พบได้ทั่วไปในทุกสังคม  หลายคนใช้โดยจงใจ แต่หลายคนก็ใช้โดยไม่รู้สึกตัว

มาจากคำว่า  Name Calling

ตัวอย่างการโต้แย้งด้วย เนม คอลลิ่ง  

คงจะมีแต่ คนจำพวกเห็นผิดเป็นชอบ และ ขาดวุฒิภาวะ  เท่านั้นที่จะสนับสนุน ความคิดเลวๆ แบบนั้น

 

 

 

 

แอดโฮมิเนม / เพอซันนัล แอทแทคท์

ad hominem /personal attact

การดิสเครดิตตัวบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยวิธีต่างๆเพื่อหวังผลในการดิสเครดิสความคิด ข้อเสนอ หรือ อาร์กิวเมนท์ ของพวกเขา  แทนที่จะแย้งด้วยกระบวนการแจกแจงข้อมูลและชี้ให้ผู้ฟังเห็นความเชื่อมโยงหรือความไม่เชื่อมโยงในเชิงลอจิคของเขาอย่างที่ควรจะเป็น

เวอร์ชัน ภาษาอังกฤษของ คำนี้คือ  เพอร์ซันนัล แอทแทคท์  personal attack

แอดโฮมิเนมจัดเป็นฟอลลาซียอดฮิทของโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทย

ฟอลลาซี

อ่านบางเพจที่คนกดไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงงว่ากดกันไปได้ยังไง มีแต่ฟอลลาซี่รัวๆทั้งนั้น

ฟอลลาซี คำอธิบายหรือโวหารที่เหมือนจะฟังขึ้น ดูเผินๆเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่จริงๆแล้วขาดลอจิค