Tag Archives: ฟอลลาซี

โคเฮียเรนท์, โลจิคัล โคเฮียเรนท์

  • การที่คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลลัพธ์ในเรื่องนั้นมีความเชื่อมโยงที่รับฟังขึ้นในแง่โลจิค หรืออาจจะใช้คำว่ามี แวลิดดิที validity ในเชิงโลจิค

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับการค้นเพิ่มเติม logical coherent, logical coherence

ตัวอย่างข้อความ

เหตุผลที่ยกมามันก็ฟังดูมี โลจิคัล โคเฮียเรนท์ ดี

ออกเสียงในภาษาไทย:   โค เฮีย เร้น

สเคพทิคัล สเคพทิค

สเคพทิคัล ภาวะที่เกิดความสงสัย  หรือยังต้องการตั้งคำถาม

สเคพทิค คน; กลุ่มคนที่ยังไม่เชื่อหรือมีข้อสงสัยในประเด็นนั้น

ผมอาจจะเป็นพวกสเคพติคซักหน่อยเมื่อเทียบกับพวกคุณ  คือฟังแล้วยังไม่อิน ยังมีเควสชั่นมาร์กอยู่หลายข้อ

มาจาก skeptical, skeptic

ออกเสียง สเค้ป ติค่อล,  สะเคปทิค่อล สเคปถิก สเคปติก

สลิพเพอรี สโลพ

ฟอลลาซี ที่มีลักษณะของการขยายความเป็นไปได้ของสิ่งที่ผู้พูดพยามจะชี้ว่าเป็นปัญหาให้ดูขยายความเป็นไปได้จนเกินจริง หรือเพิ่มสิ่งอื่นที่ฟังดูแย่กว่า, ที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีอิมเพรสชันบางอย่างคล้ายกัน, เพื่อขยายปัญหานั้นให้เกินความเป็นจริง โดยไม่สนใจว่ามีปัจจัยอื่นอีกมากที่จะยับยั้งความเป็นไปได้ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นได้  

เปรียบเหมือนการที่ไปวางประเด็นที่ต้องการจะโจมตีบนพื้นที่ลื่นและลาดเอียงแล้วปล่อยให้มันไหลตกลงไป

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับค้นเพิ่มเติม  slippery slope

ตัวอย่างประโยค

อาร์กิวเมนท์จำนวนมากที่เราเห็นกันทุกวันนี้เป็นการใช้ฟอลลาซี คงเคยได้ยินอะไรทำนองนี้ – ถ้าวันนี้เรายกเลิกการใส่ชุดนักเรียน  วันหนึ่งเด็กๆก็คงแก้ผ้าไปเรียนกันแน่ๆ – อันนี้เป็นตัวอย่างสลิพเพอรีสโลพแบบง่ายๆ ซึ่งบางทีเราอาจจะเผลออินไปกับมันได้ในบางครั้ง

ลอจิค ลอจิคัล

คอนเซปท์ที่ใช้แยกแยะว่าปัจจัยอันหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบที่เรากำลังพูดถึงจริงหรือไม่

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย  ลอจิค, โลจิค

ตัวอย่างประโยค 

นั่นเป็นการแถลงที่มีโวหารสวยหรู แต่อย่าได้ถามถึงลอจิคใดใด เพราะแทบไม่มีเอาซะเลย สิ่งที่พูดมามีแต่ฟอลลาซี 

 

 

เนมคอลลิ่ง

  • การดิสเครดิสคนหรือดิสเครดิตความคิดบางอย่าง ด้วยการตั้งฉายาที่มีความหมายเชิงลบเรียกคนที่สนับสนุนความคิดนั้น หรือสร้างคำที่มีความหมายเชิงลบไปเรียกความคิดนั้น
  • การใช้คำเรียกที่มีความหมายเชิงลบ หรือคำที่กระตุ้นความรู้สึกเชิงลบอย่างเห็นได้ชัด ในการพูดถึงความคิดที่ผู้พูดหรือผู้เขียนกำลังโต้แย้งอยู่
  • เป็นฟอลลาซี่ (การใช้วาทะโวหารโต้เถียงโดยไม่มีลอจิค)ที่พบได้ทั่วไปในทุกสังคม  หลายคนใช้โดยจงใจ แต่หลายคนก็ใช้โดยไม่รู้สึกตัว

มาจากคำว่า  Name Calling

ตัวอย่างการโต้แย้งด้วย เนม คอลลิ่ง  

คงจะมีแต่ คนจำพวกเห็นผิดเป็นชอบ และ ขาดวุฒิภาวะ  เท่านั้นที่จะสนับสนุน ความคิดเลวๆ แบบนั้น

 

 

 

 

แอดโฮมิเนม / เพอซันนัล แอทแทคท์

ad hominem /personal attact

การดิสเครดิตตัวบุคคลหรือกลุ่มคนด้วยวิธีต่างๆเพื่อหวังผลในการดิสเครดิสความคิด ข้อเสนอ หรือ อาร์กิวเมนท์ ของพวกเขา  แทนที่จะแย้งด้วยกระบวนการแจกแจงข้อมูลและชี้ให้ผู้ฟังเห็นความเชื่อมโยงหรือความไม่เชื่อมโยงในเชิงลอจิคของเขาอย่างที่ควรจะเป็น

เวอร์ชัน ภาษาอังกฤษของ คำนี้คือ  เพอร์ซันนัล แอทแทคท์  personal attack

แอดโฮมิเนมจัดเป็นฟอลลาซียอดฮิทของโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทย

คอนสไปเรซี เธโอรี

  • ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการร่วมมือกันอย่างลับๆของหลายฝ่ายในการสร้างผลลัพธ์บางอย่างในสังคม.
  • บางครั้ง คำนี้ถูกใช้ในการดิสเครดิตข้อสันนิษฐานอะไรก็ตาม,ที่พูดถึงความเป็นไปได้, ที่คนใช้คำนี้ไม่ชอบ.

โลจิค

  • กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เป็นที่มากับผลลัพธ์ที่ตามมา

โดยการเชื่อมโยงนั้นสามารถยืนยันได้ว่าปัจจัยเหล่านั้นเชื่อมโยงเป็นที่มาของกันและกันจริงๆ

  • บางครั้งบางคนใช้คำว่าลโลจิคเพื่อหมายถึงอาร์กิวเมนท์ และโดยมากมักจะสื่อถึงอาร์กิวเมนท์ที่ไม่มีลอจิคโคเฮียเรนท์ logical cohererent  หรือมีปัญหาในแง่นั้น

ตัวอย่างข้อความ

1.ถ้าพิจารณาตามโลจิคแล้ว คำอธิบายก็ฟังดูมีโลจิคและน่าจะเป็นพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาได้

2.นี่มันโลจิคประเภทอะไรกัน

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย:   ลอจิค, โลจิค หรือก้ำกึ่งกันระหว่าง เสียง ออ กับ โอ

ทางเลือกในการสะกด 

โลจิค

ลอจิค

 

ฟอลลาซี

อ่านบางเพจที่คนกดไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงงว่ากดกันไปได้ยังไง มีแต่ฟอลลาซี่รัวๆทั้งนั้น

ฟอลลาซี คำอธิบายหรือโวหารที่เหมือนจะฟังขึ้น ดูเผินๆเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่จริงๆแล้วขาดลอจิค