Tag Archives: บิสเนส

ช่าปู่ตัว 差不多

มาจาก 差不多

แปลตรงตัวว่า เหลือไม่มากก็โอเคแล้ว เกือบได้แล้ว

ฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆ

แสดงความพอใจกับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่พอใช้ได้

ฟังก์ชั่นจะคล้ายกับ ไม่เป็นไร, พอไหว, พอกะเทิน, หยวนๆน่า ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค

ก็สงสัยเหมือนกันว่า วัฒนธรรม ช่าปูตัว นี่มีเฉพาะคนจีนหรือคนแถบเอเชียส่วนใหญ่ก็คล้ายกัน เหมือนเมืองไทยก็ไม่เป็นไรๆ พอกะเทิน แล้วก็ใช้ในการทำงานลวกๆเหมือนกัน

ออกเสียง ช่า ปู่ ตวา-อัว (ออกเสียงเร็วๆ จะคล้ายๆ ตัว) , ฉ้า ปู่ ตัว

อินไซจท์ฟูล อินไซท์

มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลมามากและวิเคราะห์สรุปออกมาได้อย่างเฉียบคม

มาจาก insightful

ตัวเลือกในการเขียน

อินไซท์  (ฟูล)

อินไซจท์ (ฟูล)

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

สโลว มูฟเมนท์, (สารพัดสิ่งที่ขึ้นต้นด้วย) สโลว

ค่านิยมการให้คุณค่ากับกระบวนการผลิตแบบแทรดิชัน ให้คุณค่ากับของแท้จากธรรมชาติ  ให้คุณค่ากับแรง และพลังงานจากคนที่ใช้ไปกับกระบวนการผลิต มากกว่าการผลิตแบบแมส  ที่เน้นความรวดเร็ว ใช้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ,แต่อาจจะใช้ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่สูง,ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการบริโภคแบบเร่งด่วน

ออกเสียง สะโลว มูฟ เม้น

เรฟเฟอเรนซ์สามารถนำไปเสิร์ชได้ slow movement

อินเทอเรสท์ interest

ความสนใจ

ความสนใจ ความอิน, สิ่งที่ได้รับตอบแทนที่ผู้นั้นสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

ออกเสียง อินเทอเรส อินเทรส

มาจาก interest

 

บอททอม ไลน์

  • ผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมด
  • ผลสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมด
  • ข้อสรุปของทุกอย่างที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็น
  • สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องใส่ใจท่ามกลางปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวถึง

มาจาก bottom line

ออกเสียงในภาษาไทย บ๊อทท่อม ลายน์

อิมแพ็คท์

  • ผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือปัจจัยบางอย่างที่มีมาก่อนหน้า

ออกเสียง อิม แผ็ก

มาจาก impact

เหตุการณ์นี้มีอิมแพ็คท์ที่คาดไม่ถึงต่อวัฒนธรรมของสังคม

เราเชื่อว่าแคมเปญนี้จะทำให้เกิดอิมแพคท์ต่อสังคมในทางที่เราคาดหวัง

เมนทอร์ เมนเทอร์

คนที่คอยให้คำปรึกษาในระยะยาวซึ่งมักจะผ่านประสบการณ์เดียวกัน,คล้ายกันมาก่อน,กับผู้ที่รับคำปรึกษา

มาจาก mentor

ออกเสียง

เมนทอร์   เมน-เท่อ