Tag Archives: ชีวิตประจำวัน

Libertarian ลิเบอร์ทาเรียน

กลุ่มที่มีจุดยืน แนวโน้มทางการเมือง ที่จะให้ความสำคัญกับ ฟรีดอม และลิเบอร์ที มากที่สุดเวลาที่มีประเด็นขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่าง จัสติซ /ไรท์ส/อีควิที-อีควอลิที กับลิเบอร์ที. หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการปล่อยฟรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสร้างปัญหากับอุดมคติเรื่องฟรีดอมโดยไม่มีเงื่อนไขในประเด็นนั้น  ลิเบอร์ทาเรียนก็มักเลือกอย่างหลัง

การออกเสียงในภาษาไทย

ลิ-เบอ-ทา-เรี่ยน

 

 

 

 

ไพรเวซี privacy หมายความว่า

ไพรเวซี privacy  ภาพจาก freepik.com
ไพรเวซี privacy (freepik.com)

ไพรเวซี privacy นิยาม คำอธิบาย

สภาวะที่คนๆหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งสามารถปฏิเสธการเข้ามารับรู้สอดส่องอยากรู้ของคนอื่นในเรื่องที่อยู่ใน ไพรเวท สเปซ โดยที่อนุมานว่าเรื่องเหล่านั้นน่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับคนอื่นในสังคมหรือไม่น่าจะละเมิด ฮิวแมน ไรท์สของคนอื่น

อาจจะไม่สามารถหาบาวแดรีที่ชัดเจนสำหรับทุกสังคมได้ แต่หลักการว่าไพรเวซีเป็นข้อหนึ่งของฮิวแมนไรท์สนี่น่าจะถือว่าเป็นคอนเซนสัสของโลกได้

ออกเสียงในภาษาไทย ไพร- เว -ซี / ไพร -เว -ซี่

ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images - Freepik.com)
ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images – Freepik.com)

ข้อแตกต่างระหว่าง ไพรเวซี  กับคำว่า ความเป็นส่วนตัว ในภาษาไทยคือ ความเป็นส่วนตัวมีนัยยะ,เชิงสังคมวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่นัยยะตามตัวอักษร, ของ ความเป็น พรีวิลเลจ หรือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล ที่ต้องประกาศหรือเรียกร้อง แต่ ไพรเวซี ที่ใช้กันในความหมายสากล มีนัยยะของความรู้สึกว่า มันคือสภาวะจำเป็นพื้นฐานที่ทุกๆคนควรจะได้รับ

มาจากคำว่า

Privacy ใน ภาษาอังกฤษ

เรฟเฟอเรนซ์

https://wikipedia.org/wiki/privacy

 

 

เมคเอาท์ make out

มีกิจกรรมเกี่ยวกับเซ็กซ์ อะไรก็ได้ทุกชนิดแต่ยกเว้นการอินเทอร์คอร์ส (สอดใส่)

มาจาก  make out

คอนเซอร์เวทีฟส์ conservatives หมายความว่าอะไร

conservatives คอนเซอร์เวทีฟ หมายถึง กลุ่มคนที่เชื่อในระเบียบสังคมแบบปัจจุบัน ไม่อยากจะเปลี่ยน หรือเชื่อในจินตนาการเกี่ยวกับสังคมในอดีตว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะใช้เป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง

(ยุโรป ) พวกที่มีจุดยืนเกี่ยวกับสังคมแบบ คลาสสิคัล ลิเบอรัลลิสม์
(อเมริกัน)พวกที่มีจุดยืนเกี่ยวกับสังคมแบบ คลาสสิคัล ลิเบอรัลลิสม์  และ  มีแนวโน้มจะมีจุดยืนแบบคริสเตียนในเรื่องสังคม  (ซึ่งในบางเรื่องมันก็ขัดแย้งกัน)

มาจาก conservatives

 

 

ไพรเวท, ไพรเวท สเปซ

บาวแดรี,หรือขอบเขตที่ถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่,สำหรับไพรเวซี(ภาวะที่ปลอดการสอดส่องอยากรู้หรือควบคุมจากคนอื่น)

private, private space

ไพร เหวด

เฮท สปีช hate speech หมายความว่าอะไร

เฮท สปีช หมายถึง การสื่อสารรูปแบบใดก็ตาม ด้วยท่าทีแบบใดก็ตาม  สุภาพ หยาบคาย เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ

ที่ เนื้อหา ของมันเป็นการยั่วยุ กระตุ้น  เล่นตลก  ฯลฯ เพื่อที่จะ..

1)วาดภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ในลักษณะที่เป็นการ ดีฮิวแมไนซ์    คือ สื่อว่าไอเดนติตี้ที่เขาเป็นส่วนหนึ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้าย เสมือนว่าเขาไม่ใช่เพื่อนมนุษย์และสามารถกำจัดทิ้งได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงฮิวแมนนิที และสื่อว่าสังคมสามารถจะปฏิบัติ ต่อคนๆนั้นหรือคนกลุ่มนั้น อย่างต่ำกว่ามาตรฐาน เลวร้ายกว่ามาตรฐานที่โลก/สังคมนั้นคาดหวังว่าเพื่อนมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันควรจะได้รับ

และอาจมี หรือ ไม่มี..

hate speech definition
เฮท สปีช จริงๆแล้วมีความหมาย ต่างไปจากคำว่า คำพูดแสดงความเกลียดชังตามความเข้าใจของคนทั่วไปอย่างไร

2) การกระตุ้นให้มีการ ละเมิด ฮิวแมน ไรท์ส ของเพื่อนมนุษย์ อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย ลิดรอนปัจจัยหรือเงื่อนไขพื้นฐาน ที่เขาพึงมีพึงได้ในฐานะมนุษย์  หรือ ส่งเสริมให้ดิสคริมิเนท คือ ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนั้นอย่างเลวร้ายกว่ามาตรฐานตามปกติ ฯลฯ

หนึ่งในสองข้อนี้ หรือทั้งสองข้อนี้ จัดเป็น เฮทสปีช

นิยามแบบสั้น

การสื่อสารทุกรูปแบบและทุกท่าที ที่มีเนื้อหาในการดีฮิวแมไนเซชั่น และ/หรือกระตุ้นให้เกิดการละเมิด ฮิวแมน ไรท์ส หรือ กระตุ้นให้เกิดการ ดิสคริมิเนท กับบุคคลหรือกลุ่มคน

hate speech : definition
hate speech definition ความหมายของคำว่า เฮต สปีช

 

ตัวอย่างประโยค

เฮท สปีช ไม่ได้หมายถึง”คำพูดแสดงความเกลียดชัง” ตามตัวอักษร

คำด่าหยาบๆคายๆผรุสวาท ไม่ใช่ เฮทสปีช

ถ้าคุณเข้าใจนิยามนี้ คุณจะพบว่า เฮท สปีช มีอยู่ในสื่อเยอะมาก และมีมานานแล้ว ไม่ได้เพิ่งมี และหลายสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันคือเฮทสปีช มันกลับเป็นแค่ โพรเฟน หรือด่าหยาบคาย ไม่ได้เข้าข่ายเฮท สปีช

เรื่อง เฮท สปีช กับ PC หรือ โพลิทิคัล คอเรคท์เนส มันเป็นคนละเรื่อง ถึงแม้ว่าเวลาพูดเรื่องเหล่านี้ มันอาจจะมีประเด็นทับซ้อนกันบ้างก็ตาม

 

No hate speech and no violencence sign
No hate speech sign : captioned from freespeechdebate.com

การออกเสียงในภาษาไทย

เฮ้ด-สปีด

เรฟเฟอเรนซ์ สำหรับอ้างอิง

hate speech wikipedia

 

 

แกรทิทูด เกรทฟูล gratitude grateful หมายถึงอะไร ต่างกับคำว่า กตัญญู อย่างไร

แกรทิทูด gratitude หรือ greatful เกรทฟูล หมายถึง

  • ความรู้สึกขอบคุณ  ต่ออะไรก็ได้  ต่อคนที่มีสถานทางสังคมเหนือกว่าต่ำกว่าเท่ากัน หรือต่อสัตว์ ต่อโลก ต่อสิ่งที่ไม่มีชีวิต
  • การแสดงออกถึงความรู้สึกขอบคุณต่ออะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีสถานภาพเหนือกว่าเท่านั้น
แกรทิทูด เกรทฟูล gratitude grateful vs กตัญญู
gratitude vs gatanyoo

ความเข้าใจผิด

เรามักเห็นคนใช้คำว่า กตัญญู มาแทนคำว่า gratitude ในการแปลจากภาษาอังกฤษ แทนที่จะทับศัพท์ว่า แกรทิทูด หรือ เกรทฟูล ซึ่งสร้างปัญหาแบบนี้ในด้านความเข้าใจ

กตัญญู  หรือ คำที่คล้ายกันอย่าง สำนึกบุญคุณ รู้บุญคุณ ในภาษาไทยปัจจุบัน  มีทิศทางว่าต้องเป็นสิ่งที่คนที่มีสเตตัสเล็กกว่าแสดงออกต่อคนที่มีสเตตัสใหญ่กว่าเท่านั้น โดยที่ไอเดียของคำว่ากตัญญูและคำอื่นๆนั้นมีฟังค์ชันในการจัดวางสเตตัสระหว่างคน มากกว่าจะเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณและปรารถนาดีแก่กัน และมีความกว้างในความรู้สึกขอบคุณ ไม่เฉพาะแต่คนที่มีสถานภาพเหนือกว่าเท่านั้น แต่ครอบคลุมได้ถึงทุกคนและรวมถึงทุกอย่างในโลก เหมือนคำว่า เกรทฟูล หรือ แกรทิทูด ซึ่งให้ความรู้สึกที่แกรนด์ และคอนเนคท์กับโลกมาก

การออกเสียงในภาษาไทย

(ตามความนิยม) แกร (ควบกล้ำ) ทิ – จูด , แกร๊ท ติ จูด , แกร๊ท ทิ ถูด

ถ้าเราว่ากันตามแนวคิดของคำว่า  แกรทิทูด แล้วล่ะก็ แม่กับน้องสาวขวัญ  น่าจะเป็นฝ่ายที่รู้สึก เกรทฟูลกับสิ่งที่ขวัญทำให้เขาด้วย แทนที่จะเรียกร้องให้ขวัญ ในฐานะน้องและลูกสาวต้องเป็นฝ่าย ‘กตัญญู’ แต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งสองคนนี้ควรจะมี แกรทิทูดกับขวัญในฐานะคนที่ทำงานและเสียสละหารายได้หลักเข้าบ้านด้วย

ฮุคอัพ, ฮุกอัพ, hook up, hooking up

  • กิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่เมนแอคทิวิทีคือการมีเซ็กซ์ หรือ การเมคเอาท์ (มีกิจกรรมเกี่ยวกับเซ็กซ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่มีการอินเทอร์คอร์ส )
  • การได้รับของขวัญ หรือ สิ่งของจากใครบางคน

ตัวเลือกในการสะกด:  ฮุคอัพ  ,  ฮุกอัพ , ฮุกอัป

 

 

ช่าปู่ตัว 差不多

มาจาก 差不多

แปลตรงตัวว่า เหลือไม่มากก็โอเคแล้ว เกือบได้แล้ว

ฟังก์ชันในการใช้งานจริงๆ

แสดงความพอใจกับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แต่พอใช้ได้

ฟังก์ชั่นจะคล้ายกับ ไม่เป็นไร, พอไหว, พอกะเทิน, หยวนๆน่า ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค

ก็สงสัยเหมือนกันว่า วัฒนธรรม ช่าปูตัว นี่มีเฉพาะคนจีนหรือคนแถบเอเชียส่วนใหญ่ก็คล้ายกัน เหมือนเมืองไทยก็ไม่เป็นไรๆ พอกะเทิน แล้วก็ใช้ในการทำงานลวกๆเหมือนกัน

ออกเสียง ช่า ปู่ ตวา-อัว (ออกเสียงเร็วๆ จะคล้ายๆ ตัว) , ฉ้า ปู่ ตัว

แรซิสม์ แรซิสท์

ทัศนะที่เป็นการดิสคริมิเนท, คือตั้งแง่ รังเกียจ เลือกปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน(แย่กว่า),ที่กระทำต่อกลุ่มคนที่มีความต่างในแง่ชาติพันธ์  หรือการดิสคริมิเนทจากความแตกต่างที่มาจากปัจจัยซึ่งมองเห็นได้ชัดเช่น สีผิว รูปร่างหน้าตา จากชาติกำเนิด จากโซเชียลคัลเชอร์  จากความเป็นคนจากท้องถิ่นใดที่คนในสังคมนั้นมีอคติด้วย หรือจากศาสนา

ออกเสียงในภาษาไทย :  เรซ- ซิส (ซึ่ม) ,แรซ-ซิส  (ซึ่ม) เป็นเสียงก้ำกึ่งระหว่าง เอ กับแอ

เรฟเฟอเรนซ์ racism racist