Tag Archives: คอมพิวเตอร์

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

โฟโตชอป

  • การแต่งภาพด้วยโปรแกรม หรือด้วยแอพ
  • โปรแกรมแต่งภาพของ บ. Adobe ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์