แฮ็คก์ แฮคก์ แฮคเกอร์ hack hacking hacker

ความหมาย

-การเข้าไปคอนโทรลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีต่างๆ

-การสร้าง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข โค้ด โปรแกรม ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์  ให้ทำงานได้ดีขึ้น

-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ออบเจคท์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ให้ดีขึ้น

ตัวอย่างประโยค

ก็ไม่ทราบว่าคนเขียน รบ.คอมจะไปเขียนว่านำเข้าข้อมูลบ้าบออะไร เขียนไปว่า การแฮ็คก์ผิด ก็หมดเรื่อง 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>