อีพิสเทโมโลจี

  • คอนเซ็พท์ และ เธโอรี่ เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ทรูธ, ความจริงที่เป็นพื้นฐานที่สุดของธรรมชาติ, กับ มนุษย์ ในฐานะผู้รับรู้
  • กระบวนการอธิบายว่า มนุษย์ รับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไร ? หรือความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของมนุษย์กับความจริงนั้นมีรูปแบบอย่างไร

อีพิสเทโมโลจี เป็นเรื่องของการอธิบายและสืบค้นไปในกระบวนการทางจิตใจว่า : อะไรบ้างที่เรารู้ได้ การรับรู้ของเรามีลักษณะอย่างไร เรารับรู้สิ่งที่เป็นทรูธได้หรือไม่อย่างไร การรับรู้ของเรามีข้อจำกัดอย่างไร เราควรจะสนใจความรู้ในเรื่องไหนที่จะสะท้อนให้เราเข้าใจทรูธได้ดีที่สุด

การออกเสียงในภาษาไทย อีพิสเทโมโลจี้

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับเสิร์ช epitemology

คำศัพท์ตัวแทนตามแบบราชบัณฑิต : ญาณวิทยา

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>