ไดนามิค

  • ภาวะที่สิ่งที่ถูกพูดถึงมีความเคลื่อนไหว ทั้งที่เห็นได้ชัด หรือ เห็นได้ไม่ชัดเจน เช่น ภาวะที่ปัจจัยหรือส่วนประกอบต่างๆของระบบที่มีปฏิสัมพันธ์กัน มีความเปลี่ยนแปลง แต่ถูกมองจากภายนอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหว

มาจาก dynamic

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>