Category Archives: เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

CF CC (ศัพท์ แม่ค้า พ่อค้า ขายของออนไลน์ )

cf 

คำย่อของ คอนเฟิร์ม

ใช้บอกว่าจะเอาสินค้าชิ้นนี้ ๆ มักใช้ในการไลฟ์สด ขายของ

Cc

cancel

ก็คือแคนเซิล ชิ้นที่ cf ไปแล้ว

ตัวอย่างการใช้งาน

ชุดนี้ 100 เดียว cf แล้วแค็ปหน้าจอมาเลยน๊าา

ที่มา

การใช้คำแบบนี้เป็นพัฒนาการเฉพาะในสังคมไทย ไม่ได้มีที่มาจากที่อื่น

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

gender เจนเดอร์

ความหมาย

(การระบุ)เพศ(ว่าเป็นเพศอะไร) ในแง่ เพอซันแนล(โซเชียล)ไอเดนติตี้ ที่เจ้าตัวเป็นผู้นิยามเอง (ไม่ใช่ในแง่กายภาพ)

มาจาก

gender

การออกเสียงในภาษาไทย

เจน-เด้อ

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

abuse, abusive อะบิวส์ อะบิวซ์

ความหมาย

การทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ  การกลั่นแกล้งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  การข่มขู่ แสดงอำนาจเหนือหรือครอบงำคอนโทรลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม  โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจยอมรับ หรือได้รับความทุกข์กายหรือทางใจจากการกระทำนั้น

ตัวเลือกในการสะกด

อะบิวส์

อะบิวซ์

อะบิวซีฟ

ออกเสียงในภาษาไทย

abuse อะ-บิ๊ว-ซ

abusive อะ-บิ๊ว-สีฟ

ตัวอย่างประโยค

สมศรีดูเศร้าซึมไปมากหลังแต่งงาน จากที่เธอแพลมๆมา เห็นได้ชัดว่าเธอถูกแฟนอะบิวซ์

มุข พ่อบ้านใจกล้า  ที่ชอบนำมาล้อๆกัน ถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นตัวอย่าง ของการอะบิวซ์ ที่ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำ

ความสัมพันธ์ประเภทที่เป็น ท็อกซิค รีเลชันชิพ คือความสัมพันธ์มีการอะบิวซ์เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายก็อะบิวซ์ซึ่งกันและกัน

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

democracy เดโมเครซี เดมอเครซี เดมอคเครซี ประชาธิปไตย

ความหมาย

แบบสั้นที่สุด 

โพลิติคัลซิสเต็ม ที่ ออโตโนมี อยู่กับ ประชาชน

นิยามที่ 1

ระบบการเมืองที่…

อำนาจในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งต่างๆในสังคม

อำนาจในการนิยามคุณค่าที่สังคมจะยึดถือร่วมกัน

และอำนาจในการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในสังคม

และมีกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้อำนาจนั้นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม

นิยามที่ 2 

ระบบการเมืองที่ให้อำนาจในการตัดสินใจประเด็นที่อยู่ในในพับลิคสเปซ หรือออโตโนมี นั้นอยู่กับทุกคน และให้แต่ละคนมีออโตโนมีที่จะกำหนด/ตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เพอซันนัลสเปซของตัวเอง

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แฮ็คก์ แฮคก์ แฮคเกอร์ hack hacking hacker

ความหมาย

-การเข้าไปคอนโทรลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีต่างๆ

-การสร้าง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข โค้ด โปรแกรม ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์  ให้ทำงานได้ดีขึ้น

-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ออบเจคท์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ให้ดีขึ้น

ตัวอย่างประโยค

ก็ไม่ทราบว่าคนเขียน รบ.คอมจะไปเขียนว่านำเข้าข้อมูลบ้าบออะไร เขียนไปว่า การแฮ็คก์ผิด ก็หมดเรื่อง 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

สวิง โวเทอร์ swing voter

ความหมาย

ประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้มีแนวโน้มจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองที่เอนเอียงไปในทางขวาหรือซ้ายในหลายๆเรื่องอย่างชัดเจน

การออกเสียงในภาษาไทย

สะ-วิง-โหวด-เต้อ

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Libertarian ลิเบอร์ทาเรียน

กลุ่มที่มีจุดยืน แนวโน้มทางการเมือง ที่จะให้ความสำคัญกับ ฟรีดอม และลิเบอร์ที มากที่สุดเวลาที่มีประเด็นขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่าง จัสติซ /ไรท์ส/อีควิที-อีควอลิที กับลิเบอร์ที. หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการปล่อยฟรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสร้างปัญหากับอุดมคติเรื่องฟรีดอมโดยไม่มีเงื่อนไขในประเด็นนั้น  ลิเบอร์ทาเรียนก็มักเลือกอย่างหลัง

การออกเสียงในภาษาไทย

ลิ-เบอ-ทา-เรี่ยน

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Freedom ฟรีดอม

ออกเสียง-ฟรีด้อม

ในเชิงปรัชญา: ฟรีดอม คือภาวะที่ปราศจากพันธะ ปราศจากข้อผูกมัด ปราศจากข้อกำหนดที่มีอำนาจในการควบคุม

ในเชิงโพลิทิก: ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ฟรีดอมในทางปรัชญา:

มักหมายถึง แอบโซลูท-ฟรีดอม หริอบางกรณีหมายถึง อินเนอร์-ฟรีดอม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะไอดีลลิสติคมากกว่าฟรีดอมในความหมายเชิงสังคมและโพลิติกส์

ฟรีดอมในเชิงโพลิทิก: (เชิงสังคมและการบริหารจัดการอำนาจ ความชอบธรรม และ ทรัพยากรสำหรับสังคม)

ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก  ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม  สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

เมื่อมีความเชื่อว่าทุกคนได้รับฟรีดอมเหมือนกันในฐานะภาวะตามธรรมชาติ  จึงนำมาสู่ความคิดว่าทุกๆคนควรจะได้รับ,หรือมีอำนาจ, หรืออิสระที่ได้มาโดยธรรมชาติที่จะเลือกทำหรือไม่ทำ ,เอาหรือไม่เอา, เลือกที่จะเลือกหรือเลือกที่จะไม่เลือกในประเด็นใดใด  ทุกคนมีอำนาจสูงสุดที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยไม่มีอำนาจอื่นๆมาแทรกแซงได้

ฟรีดอมทางการเมืองเป็นมีนิยามที่เป็นไดนามิค, ซึ่งเปลี่ยนไปในรายละเอียดเมื่อเวลาผ่านๆไป, แต่หลักใหญ่ใจความก็ยังเหมือนเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่18

เวลาเราพูดถึงฟรีด้อมที่สังคมนิยามร่วมกัน ตกลงร่วมกันว่าจะต้องคุ้มครองทุกคนให้มีฟรีดอมในเรื่องเหล่านี้ เรามักใช้คำว่าลิเบอร์ตี  หรือ ซีวิล-ลิเบอร์ตี. ซึ่งหมายถึง ฟรีดอมที่สังคมนิยามผ่านกระบวนการที่เป็นเดโมเครติคแล้วรับรองด้วยด้วยสถาบันทางสังคมเช่นเขียนไว้เป็นลอว์หรือคอนสติติวชัน

นิยามว่าอะไรบ้างคือฟรีดอมในโดเมนนั้นๆสามาถเพิ่มขึ้นเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันถ้าพฤติกรรมอะไร ที่เคยได้รับการนิยามว่าเป็นฟรีดอมที่ต้องได้รับการคุ้มครอง แต่มาวันหนึ่ง, ถูกตั้งคำถามว่ามีลักษณะละเมิดหรือสร้างความเสียหายแก่ไรท์หรือฟรีด้อมในประเด็นอื่นของใครก็ตาม. พฤติกรรมนั้นอาจจะนำมาสู่ข้อพิจารณาของสังคมและบางครั้งอาจนำไปสู่การนิยามว่าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นซีวิลลิเบอร์ตี้อีกต่อไป.  แต่การจำกัดนั้นจะทำต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมนั้นละเมิดต่อ ไรท์และลิเบอรตีในเรื่องอื่นแล้วเท่านั้น

เนื่องจากไอเดียของฟรีดอมคือภาวะตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนิยามของฟรีดอมจึงมีลักษณะกว้างๆว่ามีฟรีดอมในโดเมนอะไรบ้างแล้วเจาะจงไปที่สิ่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับรับรองว่าเป็นฟรีดอม

เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สังคมไม่ได้ร่วมกันระบุว่า  เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งสิ้น  ไม่ใช่ว่าสังคมต้องระบุว่ามีฟรีดอมแล้วเราถึงจะมี คนไทยมักเข้าใจตามแบบหลัง. ซึ่งนั่นคือเราเข้าใจไอเดียนี้ผิด.

ฟรีดอมแตกต่างกับไอเดียเรื่อง อิสรภาพในภาษาไทย, ที่คนไทยทั่วไปตีความ, อิสรภาพเป็นไอเดียที่มีลักษะของไพรเวท คือพูดถึงอิสระของปัจเจกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ.  แต่ฟรีดอมมีลักษณะยูนิเวอร์แซลคือเป็นภาวะที่ทุกคนในโลกถือครองร่วมกันโดยธรรมชาติ.  เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยก็มีลักษณะของไพรเวทแอพโพรชเหมือนอิสระ. และถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องแอคไควร์หรือต้องได้รับมาจากภายนอกไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ.   และแน่นอน เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยไม่ใช่เรื่องเดียวกับฟรีดอมที่เป็นนิยามสากล

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

integrity อินทีกริที

อินเทกริที – อินทีกริที – อินทีกริตี
  • หมายความรวมๆถึงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งที่พูดและทำ เช่น สัญญาสิ่งไหนแล้วพยามทำสิ่งนั้น พูดถึงสิ่งไหนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเองก็ต้องทำสิ่งนั้น  การเป็นคนที่ตัดสินใจบนเอธิคส์ บนหลักการและแวลลูก่อนประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ การมีความแฟร์ ไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดในทุกๆสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินใจ การใช้มาตรฐานเดียวกับตัวเองและคนอื่นในสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางสังคม  การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์
  • (วัตถุสิ่งของ)มีความเป็นชิ้นเดียวกัน แน่นเหนียว แข็งแรง ไม่แตกออกจากกันเป็นส่วนๆ
อินเทกริที  สำหรับ ฟุตโน้ต
  • integrity อินเทกริที – การมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น และรักษาคำพูดและคำสัญญา  มีสแตนดาร์ดในเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในลักษณะที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองประกาศและคาดหวังจากคนอื่น มีความแฟร์กับตัวเองและผู้อื่น
integrity อินทีกริที อินเทกริตี อินเทกริตี้ อินเทกริที
integrity อินทีกริที by http://nyphotographic.com Creative Commons CC BY-SA 3.0
ตัวอย่างประโยค

จริงๆเราควรยอมรับว่า คำอย่าง อินทีกริที เป็นคำที่ควรทับศัพท์เท่านั้น เพราะถ้าคุณแปลว่า ความซื่อสัตย์ มันก็หมายถึงแค่การไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่เสี้ยวเดียวของความหมายทั้งหมด ถ้าคุณไปแปลว่า คุณธรรม มันก็มีความหมายคลุมเครือมากในภาษาไทยและไปอิงกับความหมายของศาสนาซึ่งมันยิ่งทำให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารมันบิดเบี้ยวไป

อินทีกริทีเป็นคำโบราณของฝรั่งเพราะฉะนั้นจะมีความหมายกว้างและคลุมเครือ การพยามเอาคำไทยๆมาแทนจะยิ่งทำให้เข้าใจผิด 

ถ้าเราสอนเขาว่าควรทำอะไรในสิ่งที่เป็นแอคชั่นต่อคนอื่น เราก็ต้องทำสิ่งนั้นด้วย ถ้าเราสัญญาว่าจะทำอะไร เราก็ต้องพยามทำไม่ใช่พูดให้พ้นตัวไป ถ้าเราเป็นคนที่มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคม  เราก็ต้องปฎิบัติต่อพวกของเราและคนอื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งนี้คือ อินทีกริที ซึ่งจะว่าไปตรงกันข้ามกับแวลลู่แบบไทยๆอยู่หลายอย่าง

ทางเลือกในการสะกด

อินเทกริที – ตามเสียงอ่าน

อินทีกริที – ไทยชันนารีแนะนำ

อินเทกริตี – คล้ายเสียงอ่าน, ตามความนิยมแบบเดิม

การออกเสียง

สำเนียงไทย

อิน เท กริ ที่ , อิน เท้ กริ ตี้ , อิน ที กริตี้

สำเนียง อเมริกัน,  สแตนดาร์ด อิงลิช 

อิน เท๊ กริ ถี่

เราไม่แนะนำให้เขียนตามเสียงอ่านในทุกกรณี

เพราะผู้อ่านจะมีปัญหาในการเข้าใจว่ามาจากคำว่าอะไร

คำที่สะกดคล้ายกัน

invisibility อินวิซิบิลิที, อินวิสิบิลิตี

commodity คอมโมดิที, คอมโมดิตี

nudity นูดิที นูดดิที  นูดดิตี้

 

ความแตกต่างกับศัพท์ไทยๆที่เราคุ้นเคยกัน

อินทีกริที  vs คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม

คุณธรรม เป็นคำที่ปัจจุบันมีความหมายคลุมเครือมาก ศีลธรรม จริยธรรม ก็เช่นกัน  เวลาเราพูดคำพวกนี้ จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณค่าแบบไทยๆ ซึ่งเป็นคุณค่าในสังคมโบราณที่ไม่มีการแยกกันชัดเจนระหว่างไพรเวทและพับลิคสเปซ ซึ่งทำให้คุณค่าบางอันอาจขัดแย้งกับ อินทีกริที ด้วย เช่น  คุณธรรม แบบไทยๆ อาจหมายถึงการยึดแวลลู่เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบแทนหรือปฏิบัติที่ดับเบิลสแตนดาร์ดในกรณีที่นั่นเป็นผู้มีพระคุณ

อินเทกริที vs ซื่อสัตย์  จริงใจ

ซื่อสัตย์ ใกล้เคียงกับคำว่า ไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียว ไม่ครอบคลุม ความหมายของอินทีกริทีเลย

จริงใจ ทุกวันนี้ เริ่มหมายถึง การแสดงออกแบบไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งตรงกันข้ามกับอินทีกริทีด้วยซ้ำในบางแง่

อินทีกริที vs มีหลักการ

บางส่วนตรง แต่ไม่สามารถ อธิบายความหมายของ อินทีกริที ออกมาได้หมด ในเรื่องของความสม่ำเสมอของการแสดงออกการพูดและการกระทำไม่ถูกรวมในความหมายนี้  และบางครั้งในภาษาไทยปัจจุบันคำว่ามีหลักการถูกตีความว่ายึดกับหลักการโดยไม่คำนึงถึงมิติเชิงเอธิคส์หรือผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่น

 

 

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แพเรนทิง แพเรนติง พาเรนทิง พาเรนติง Parenting

กระบวนการที่คนผู้ใหญ่ผุ้ดูแล  ช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ท  ทางร่างกาย  จิตใจ สภาวะอารมณ์ และ ปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตให้กับเด็ก จนกระทั้งเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

คำนี้มักใช้ร่วมกับแอดเจคทีฟ อื่นๆ เช่น โมเดิร์น พาเรนทิง,  ออโธริทาเรียน พาเรนทิง, อันอินโวลฟ์ พาเรนทิง

เรฟเฟอเรนซ์

Parenting (wilki)

notesonparenting_banner2011

ภาพจาก  www.parentsareimportant.com

 

ตัวอย่างประโยค


การส่งเสริมความรู้เรื่อง โมเดิร์น พาเรนทิง  แบบเพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน ที่เน้นเรื่องความเข้าใจและเรสเปคท์ซึ่งกันและกัน  อาจจะเป็นทางในการสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ก็ได้

วิธีพาเรนติงแบบที่หลายคนยังทำกันบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว

เราจะมีอนาคตแบบไหนถ้าพ่อแม่ไทยยังคงพาเรนติงกันแบบเดิมๆ ก็อนาคตปบบที่เราเห็นในปัจจุบันไง 

 

การออกเสียง 

พา -เร้น -ติ้ง  

 

ทางเลือกในการสะกด 

แพเรนทิง

แพเรนติง   

แพเรนต์ติ้ง

พาเรนทิง

พาเรนติง

พาเรนต์ติง 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง