Category Archives: ศัพท์ไอที

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ออพทิมัล

ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มาจาก optimal

ออกเสียงในภาษาไทย  ออพติมัล ออพทิมัล หรือก้ำกึ่งกัน

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชัน

  • อินโนเวชัน(การสร้างสินค้า บริการหรือโซเชียลเซอร์วิสจากเทคโนโลยีหรือไอเดียที่เป็นสิ่งใหม่ที่สังคมหรือตลาดยังไม่คุ้นเคยมาในอดีต)ที่ตอบสนองความต้องการที่ยังไม่เคยได้รับการตอบสนองในอดีตจากผู้เล่นรายเดิม จนสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วมาเป็นคู่แข่งหลักในตลาดกับสินค้าบริการเดิมหรือเอาชนะผู้เล่นรายเดิมที่เคยครอบครองตลาด ทำให้แลนด์สเคปของตลาด ภาวะการแข่งขัน การจ้างงาน และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างข้อความ

ถ้าเรานิยามว่า  อินโนเวชัน คือ  การแอพพลายไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอินเวนชันให้เป็นสิ่งที่มีแวลู่เป็นที่ต้องการในตลาดและขายได้ ข้อแตกต่างระหว่าง อินโนเวชัน และ ดิสรัพทีฟอินโนเวชัน คือการที่อย่างหลังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตของคอนซูมเมอร์ให้หันมาเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นดิสรัพทีฟอินโนเวชันแทนตัวเลือกอื่นที่มีอยู่เดิมหรือเข้าใช้บริการนั้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจจะเหลียวแล ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตลาดเดิมๆเปลี่ยนไป

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชันจะทำให้สินค้าหรือบริการเก่าๆที่เคยครองตลาดจะต้องปรับตัวหรือไม่ก็ถูกสินค้าหรือบริการที่เป็นแบบหลังครองตำแหน่งผู้นำในตลาดแทน

มาจากคำว่า  disruptive innovation

การออกเสียงในภาษาไทย  ดิ้ส-รัพ-ถีฟ-อิน-โน-เว-ชั่น ,  ดิสรัพทีฟอินโนเวชั่น

ทางเลือกในการสะกด

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชัน ( Thaisionary NPCT )

ดิสรัปทีฟ อินโนเวชัน (ตามแบบราชบัณฑิตสถานในอดีต)

ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น (ตามแบบราชบัณฑิตสภายุคปัจจุบัน)

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อิมแพ็คท์

  • ผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือปัจจัยบางอย่างที่มีมาก่อนหน้า

ออกเสียง อิม แผ็ก

มาจาก impact

เหตุการณ์นี้มีอิมแพ็คท์ที่คาดไม่ถึงต่อวัฒนธรรมของสังคม

เราเชื่อว่าแคมเปญนี้จะทำให้เกิดอิมแพคท์ต่อสังคมในทางที่เราคาดหวัง

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โทรลล์

คนที่มีพฤติกรรมในการระราน หรือจงใจแสดงออกบางอย่างเพื่อสร้างความรำคาญให้ผู้คนในอินเทอร์เนท (บางครั้งก็หมายถึงพฤติกรรมนี้ในชีวิตประจำวันด้วย)

ตัวอย่างข้อความ

โทรลลไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมรุนแรงขนาดที่จะทำร้าย แต่เป็นลักษณะของการก่อความรำคาญให้ตัวเองเป็นจุดเด่นหรือแกล้งคนอื่นแบบที่ไม่ได้รุนแรงมาก เรียกว่า เบากว่า ไซเบอร์ บูลลี  

คำที่คล้ายกันในภาษาไทย

เกรียน  :  มาจากการเหมารวมว่าเด็กประถมมัธยมมักมีพฤติกรรมการโทรลล สังเกตว่ามีนัยยะของการลุคดาวน์  ความเป็นเด็ก อย่างชัดเจน

ติ่ง(หู) : เช่นเดียวกัน คือลุคดาวน์ เด็กวัยรุ่นอย่างเหมารวม ปัจจุบันมักใช้ในความหมายของแฟนคลับที่ทะเลาะกันยืดยาวในเรื่องไม่เป็นเรื่องในมุมมองของผู้ที่ใช้คำนี้

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

เวอร์ชวล

สิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกฟิสิคัล แต่ถูกสร้างขึ้นด้วย ดิจิทัลเทคโนโลยี

เทคโนโลยี เกี่ยวกับ เวอร์ชวล รีอัลลิทีกำลังพัฒนาขึ้นมามากในปัจจุบัน คุณสามรถมีประสบการณ์กับมันได้แล้วในวันนี้

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อะโนนิมัส อะโนนิมิที

  • การที่คนไม่เปิดเผยชื่อหรือตัวตนของตัวเองในการมีแอคทิวิทีต่างๆทั้งในโลกจริงและในโลกออนไลน์
  • เวลาที่เราอ้างถึงโควทหรือผลงานบางอย่างที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แล้วไม่สามรถระบุได้ว่าใครเป็นคนสร้าง เราก็จะบอกว่าเป็นผลงานของ อะโนนิมัส

บางประเทศเริ่มบอกว่า ความเป็นอะโนนิมัส หรืออะโนนิมิที. ในการทำกิจกรรมออนไลน์ เป็นเบสิคไรท์ อย่างหนึ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมี ถือว่าเป็นพื้นฐานในเรื่องไพรเวซี ไปแล้ว

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ลอจิค ลอจิคัล

คอนเซปท์ที่ใช้แยกแยะว่าปัจจัยอันหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบที่เรากำลังพูดถึงจริงหรือไม่

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย  ลอจิค, โลจิค

ตัวอย่างประโยค 

นั่นเป็นการแถลงที่มีโวหารสวยหรู แต่อย่าได้ถามถึงลอจิคใดใด เพราะแทบไม่มีเอาซะเลย สิ่งที่พูดมามีแต่ฟอลลาซี 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง