Category Archives: พบได้ในข่าว ในสื่อสารมวลชน

feminism เฟมินิสม์ feminist เฟมินิสท์ เฟมินิสต์

ความหมายในปัจจุบัน 

แนวคิดทางสังคมและความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สนับสนุนความเสมอภาคของทุกๆเพศ.

แกนหลักของเฟมินิสม์ คือการต่อต้าน แพทริอาร์ชี. Patriarchy คือ แวลลู่ทางสังคมแบบเดิมๆ ที่จัดวางให้,คุณสมบัติที่มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับความเป็นชาย, หรืออุดมคติของความเป็นผู้ชาย,ในสังคมเราอาจจะใช้คำว่า แมน, มีสถานะเหนือกว่าคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับความเป็นหญิง

รวมถึงต่อต้านภาพสเตอริโอไทพ์ของเพศชายและหญิงในอุดมคติ. ที่บีบให้ผู้ชายและผู้หญิงต้องทำตามความคาดหวังนี้และเปิดโอกาสให้บางคน,ซึ่งมีทุกเพศ,นำเอาภาพความคาดหวังนี้มาใช้เอาเปรียบและอะบิวซ์คนอื่น.

 

ความหมายในอดีต 

(เฟิร์สท์ เวฟ ) เฟมินิสม์ – หมายถึง การต่อสู้เพื่อ วีแมน ไรท์ส ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ยังไม่มีในยุคนั้น อย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ครอบคลุมถึงปัญหาของแพทริอาร์ชีหรือปัญหาความเสมอภาคทางเพศของผู้ชายหรือเพศอื่นๆ

1st wave feminism เกิดขึ้นในสมัยที่ สถานะทางสังคมของผู้หญิงยังแย่กว่าทุกวันนี้มาก คือยังไม่มี  ไรท์ ทูโวท ยังไม่มีโอกาสในการทำงาน ยังไม่มีเสียงในพื้นที่สาธารณะ อยู่ภายใต้อำนาจของสามี ฯลฯ

2nd wave เฟมินิสม์  เกิดหลังจากที่ปัญหาที่มองเห็นได้ง่ายได้รับการแก้ไขไปใน เฟิร์สท์ เวฟ  เป็นเรื่องของสิ่งที่ชัดเจนน้อยกว่า  โอกาสในความก้าวหน้าทางการงาน ความรุนแรงในครอบครัว เซ็กชวลฮาราสเมนท์  อำนาจที่จะตัดสินใจมีหรือไม่มีลูก ฯลฯ

ภาพความทรงจำผิดๆเกี่ยวกับ 2nd เวฟ เฟมินิสท์ 

ธีมของการแคมเปญ ในยุค เซคันด์เวฟ   มักนัยยะอย่างหนึ่ง ที่คนมักจะเกิดอิมเพรสชันกัน ผู้หญิงถูกผู้ชายเอาเปรียบ (ซึ่งจริงบางส่วน  เพราะปัญหาแพทริอาร์ชี ซับซ้อนกว่านั้น และผู้ชายสามารถเป็นเหยื่อของแพทริอาร์ชีได้เหมือนกัน)

เวลาคนยุคปัจจุบันบอกว่าสนับสนุนเฟมินิสท์ ส่วนใหญ่ ไม่ได้หมายถึงในความหมายของเฟิร์สท์เวฟและเซคันด์เวฟ ซึ่งค่อนข้างแคบ

แต่เวลาคนต่อต้านเฟมินิสท์ มักจะคิดถึงความหมายแบบนี้  ซึ่งผิดที่ผิดทางมาก  เพราะแทบไม่มีใครที่สนับสนุนเฟมินิสท์จะหมายถึงสนับสนุนไอเดียแบบนี้แล้ว

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

democracy เดโมเครซี เดมอเครซี เดมอคเครซี ประชาธิปไตย

ความหมาย

แบบสั้นที่สุด 

โพลิติคัลซิสเต็ม ที่ ออโตโนมี อยู่กับ ประชาชน

นิยามที่ 1

ระบบการเมืองที่…

อำนาจในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งต่างๆในสังคม

อำนาจในการนิยามคุณค่าที่สังคมจะยึดถือร่วมกัน

และอำนาจในการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในสังคม

และมีกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้อำนาจนั้นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม

นิยามที่ 2 

ระบบการเมืองที่ให้อำนาจในการตัดสินใจประเด็นที่อยู่ในในพับลิคสเปซ หรือออโตโนมี นั้นอยู่กับทุกคน และให้แต่ละคนมีออโตโนมีที่จะกำหนด/ตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เพอซันนัลสเปซของตัวเอง

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แฮ็คก์ แฮคก์ แฮคเกอร์ hack hacking hacker

ความหมาย

-การเข้าไปคอนโทรลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีต่างๆ

-การสร้าง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข โค้ด โปรแกรม ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์  ให้ทำงานได้ดีขึ้น

-การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ออบเจคท์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ให้ดีขึ้น

ตัวอย่างประโยค

ก็ไม่ทราบว่าคนเขียน รบ.คอมจะไปเขียนว่านำเข้าข้อมูลบ้าบออะไร เขียนไปว่า การแฮ็คก์ผิด ก็หมดเรื่อง 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

สวิง โวเทอร์ swing voter

ความหมาย

ประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้มีแนวโน้มจะเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองที่เอนเอียงไปในทางขวาหรือซ้ายในหลายๆเรื่องอย่างชัดเจน

การออกเสียงในภาษาไทย

สะ-วิง-โหวด-เต้อ

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Libertarian ลิเบอร์ทาเรียน

กลุ่มที่มีจุดยืน แนวโน้มทางการเมือง ที่จะให้ความสำคัญกับ ฟรีดอม และลิเบอร์ที มากที่สุดเวลาที่มีประเด็นขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่าง จัสติซ /ไรท์ส/อีควิที-อีควอลิที กับลิเบอร์ที. หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการปล่อยฟรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสร้างปัญหากับอุดมคติเรื่องฟรีดอมโดยไม่มีเงื่อนไขในประเด็นนั้น  ลิเบอร์ทาเรียนก็มักเลือกอย่างหลัง

การออกเสียงในภาษาไทย

ลิ-เบอ-ทา-เรี่ยน

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Freedom ฟรีดอม

ออกเสียง-ฟรีด้อม

ในเชิงปรัชญา: ฟรีดอม คือภาวะที่ปราศจากพันธะ ปราศจากข้อผูกมัด ปราศจากข้อกำหนดที่มีอำนาจในการควบคุม

ในเชิงโพลิทิก: ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ฟรีดอมในทางปรัชญา:

มักหมายถึง แอบโซลูท-ฟรีดอม หริอบางกรณีหมายถึง อินเนอร์-ฟรีดอม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะไอดีลลิสติคมากกว่าฟรีดอมในความหมายเชิงสังคมและโพลิติกส์

ฟรีดอมในเชิงโพลิทิก: (เชิงสังคมและการบริหารจัดการอำนาจ ความชอบธรรม และ ทรัพยากรสำหรับสังคม)

ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก  ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม  สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

เมื่อมีความเชื่อว่าทุกคนได้รับฟรีดอมเหมือนกันในฐานะภาวะตามธรรมชาติ  จึงนำมาสู่ความคิดว่าทุกๆคนควรจะได้รับ,หรือมีอำนาจ, หรืออิสระที่ได้มาโดยธรรมชาติที่จะเลือกทำหรือไม่ทำ ,เอาหรือไม่เอา, เลือกที่จะเลือกหรือเลือกที่จะไม่เลือกในประเด็นใดใด  ทุกคนมีอำนาจสูงสุดที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยไม่มีอำนาจอื่นๆมาแทรกแซงได้

ฟรีดอมทางการเมืองเป็นมีนิยามที่เป็นไดนามิค, ซึ่งเปลี่ยนไปในรายละเอียดเมื่อเวลาผ่านๆไป, แต่หลักใหญ่ใจความก็ยังเหมือนเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่18

เวลาเราพูดถึงฟรีด้อมที่สังคมนิยามร่วมกัน ตกลงร่วมกันว่าจะต้องคุ้มครองทุกคนให้มีฟรีดอมในเรื่องเหล่านี้ เรามักใช้คำว่าลิเบอร์ตี  หรือ ซีวิล-ลิเบอร์ตี. ซึ่งหมายถึง ฟรีดอมที่สังคมนิยามผ่านกระบวนการที่เป็นเดโมเครติคแล้วรับรองด้วยด้วยสถาบันทางสังคมเช่นเขียนไว้เป็นลอว์หรือคอนสติติวชัน

นิยามว่าอะไรบ้างคือฟรีดอมในโดเมนนั้นๆสามาถเพิ่มขึ้นเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันถ้าพฤติกรรมอะไร ที่เคยได้รับการนิยามว่าเป็นฟรีดอมที่ต้องได้รับการคุ้มครอง แต่มาวันหนึ่ง, ถูกตั้งคำถามว่ามีลักษณะละเมิดหรือสร้างความเสียหายแก่ไรท์หรือฟรีด้อมในประเด็นอื่นของใครก็ตาม. พฤติกรรมนั้นอาจจะนำมาสู่ข้อพิจารณาของสังคมและบางครั้งอาจนำไปสู่การนิยามว่าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นซีวิลลิเบอร์ตี้อีกต่อไป.  แต่การจำกัดนั้นจะทำต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมนั้นละเมิดต่อ ไรท์และลิเบอรตีในเรื่องอื่นแล้วเท่านั้น

เนื่องจากไอเดียของฟรีดอมคือภาวะตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนิยามของฟรีดอมจึงมีลักษณะกว้างๆว่ามีฟรีดอมในโดเมนอะไรบ้างแล้วเจาะจงไปที่สิ่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับรับรองว่าเป็นฟรีดอม

เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สังคมไม่ได้ร่วมกันระบุว่า  เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งสิ้น  ไม่ใช่ว่าสังคมต้องระบุว่ามีฟรีดอมแล้วเราถึงจะมี คนไทยมักเข้าใจตามแบบหลัง. ซึ่งนั่นคือเราเข้าใจไอเดียนี้ผิด.

ฟรีดอมแตกต่างกับไอเดียเรื่อง อิสรภาพในภาษาไทย, ที่คนไทยทั่วไปตีความ, อิสรภาพเป็นไอเดียที่มีลักษะของไพรเวท คือพูดถึงอิสระของปัจเจกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ.  แต่ฟรีดอมมีลักษณะยูนิเวอร์แซลคือเป็นภาวะที่ทุกคนในโลกถือครองร่วมกันโดยธรรมชาติ.  เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยก็มีลักษณะของไพรเวทแอพโพรชเหมือนอิสระ. และถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องแอคไควร์หรือต้องได้รับมาจากภายนอกไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ.   และแน่นอน เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยไม่ใช่เรื่องเดียวกับฟรีดอมที่เป็นนิยามสากล

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

integrity อินทีกริที

อินเทกริที – อินทีกริที – อินทีกริตี
  • หมายความรวมๆถึงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งที่พูดและทำ เช่น สัญญาสิ่งไหนแล้วพยามทำสิ่งนั้น พูดถึงสิ่งไหนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเองก็ต้องทำสิ่งนั้น  การเป็นคนที่ตัดสินใจบนเอธิคส์ บนหลักการและแวลลูก่อนประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ การมีความแฟร์ ไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดในทุกๆสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินใจ การใช้มาตรฐานเดียวกับตัวเองและคนอื่นในสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางสังคม  การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์
  • (วัตถุสิ่งของ)มีความเป็นชิ้นเดียวกัน แน่นเหนียว แข็งแรง ไม่แตกออกจากกันเป็นส่วนๆ
อินเทกริที  สำหรับ ฟุตโน้ต
  • integrity อินเทกริที – การมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น และรักษาคำพูดและคำสัญญา  มีสแตนดาร์ดในเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในลักษณะที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองประกาศและคาดหวังจากคนอื่น มีความแฟร์กับตัวเองและผู้อื่น
integrity อินทีกริที อินเทกริตี อินเทกริตี้ อินเทกริที
integrity อินทีกริที by http://nyphotographic.com Creative Commons CC BY-SA 3.0
ตัวอย่างประโยค

จริงๆเราควรยอมรับว่า คำอย่าง อินทีกริที เป็นคำที่ควรทับศัพท์เท่านั้น เพราะถ้าคุณแปลว่า ความซื่อสัตย์ มันก็หมายถึงแค่การไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่เสี้ยวเดียวของความหมายทั้งหมด ถ้าคุณไปแปลว่า คุณธรรม มันก็มีความหมายคลุมเครือมากในภาษาไทยและไปอิงกับความหมายของศาสนาซึ่งมันยิ่งทำให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารมันบิดเบี้ยวไป

อินทีกริทีเป็นคำโบราณของฝรั่งเพราะฉะนั้นจะมีความหมายกว้างและคลุมเครือ การพยามเอาคำไทยๆมาแทนจะยิ่งทำให้เข้าใจผิด 

ถ้าเราสอนเขาว่าควรทำอะไรในสิ่งที่เป็นแอคชั่นต่อคนอื่น เราก็ต้องทำสิ่งนั้นด้วย ถ้าเราสัญญาว่าจะทำอะไร เราก็ต้องพยามทำไม่ใช่พูดให้พ้นตัวไป ถ้าเราเป็นคนที่มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคม  เราก็ต้องปฎิบัติต่อพวกของเราและคนอื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งนี้คือ อินทีกริที ซึ่งจะว่าไปตรงกันข้ามกับแวลลู่แบบไทยๆอยู่หลายอย่าง

ทางเลือกในการสะกด

อินเทกริที – ตามเสียงอ่าน

อินทีกริที – ไทยชันนารีแนะนำ

อินเทกริตี – คล้ายเสียงอ่าน, ตามความนิยมแบบเดิม

การออกเสียง

สำเนียงไทย

อิน เท กริ ที่ , อิน เท้ กริ ตี้ , อิน ที กริตี้

สำเนียง อเมริกัน,  สแตนดาร์ด อิงลิช 

อิน เท๊ กริ ถี่

เราไม่แนะนำให้เขียนตามเสียงอ่านในทุกกรณี

เพราะผู้อ่านจะมีปัญหาในการเข้าใจว่ามาจากคำว่าอะไร

คำที่สะกดคล้ายกัน

invisibility อินวิซิบิลิที, อินวิสิบิลิตี

commodity คอมโมดิที, คอมโมดิตี

nudity นูดิที นูดดิที  นูดดิตี้

 

ความแตกต่างกับศัพท์ไทยๆที่เราคุ้นเคยกัน

อินทีกริที  vs คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม

คุณธรรม เป็นคำที่ปัจจุบันมีความหมายคลุมเครือมาก ศีลธรรม จริยธรรม ก็เช่นกัน  เวลาเราพูดคำพวกนี้ จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณค่าแบบไทยๆ ซึ่งเป็นคุณค่าในสังคมโบราณที่ไม่มีการแยกกันชัดเจนระหว่างไพรเวทและพับลิคสเปซ ซึ่งทำให้คุณค่าบางอันอาจขัดแย้งกับ อินทีกริที ด้วย เช่น  คุณธรรม แบบไทยๆ อาจหมายถึงการยึดแวลลู่เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบแทนหรือปฏิบัติที่ดับเบิลสแตนดาร์ดในกรณีที่นั่นเป็นผู้มีพระคุณ

อินเทกริที vs ซื่อสัตย์  จริงใจ

ซื่อสัตย์ ใกล้เคียงกับคำว่า ไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียว ไม่ครอบคลุม ความหมายของอินทีกริทีเลย

จริงใจ ทุกวันนี้ เริ่มหมายถึง การแสดงออกแบบไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งตรงกันข้ามกับอินทีกริทีด้วยซ้ำในบางแง่

อินทีกริที vs มีหลักการ

บางส่วนตรง แต่ไม่สามารถ อธิบายความหมายของ อินทีกริที ออกมาได้หมด ในเรื่องของความสม่ำเสมอของการแสดงออกการพูดและการกระทำไม่ถูกรวมในความหมายนี้  และบางครั้งในภาษาไทยปัจจุบันคำว่ามีหลักการถูกตีความว่ายึดกับหลักการโดยไม่คำนึงถึงมิติเชิงเอธิคส์หรือผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่น

 

 

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

kleptomania เคลพโทมาเนีย เคลปโตมาเนีย

เคลพโทมาเนีย หมายความว่า..

ภาวะการขาดความยับยั้งชั่งใจจากแรงกระตุ้นให้หยิบฉวยสิ่งของต่างๆ

ที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ ทันทีทันใด ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

โดยการหยิบฉวย ขโมยนั้น มักไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร

เช่นเป็นของที่มีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะได้รับจากการถูกจับได้

kleptomania เคลปโตมาเนีย

เคลพโทมาเนีย เป็น ไซโคโลจิคัล พรอเบลม ชนิดหนึ่ง

จัดอยู่ในกลุ่ม อิมพัลส์ คอนโทรล ดิสออร์เดอร์ 

klepromania เคลพโทมาเนีย
เคลพโตมาเนีย
ตัวอย่างประโยค

เห็นคนที่รู้จักมีพฤติกรรมชอบหยิบของเล็กๆน้อยๆ ควรเข้าใจว่า เขามีอาการของเคลพโทมาเนีย แล้วพาไปแก้ไขจากผู้เชียวชาญ อย่าไปตีตราบาปเขาว่าเป็น คน ขี้ขโมย สันดานโจร ฯลฯ  นั่นยิ่งมีโอกาสผลักเขาให้ไปก่ออาชญากรรมที่มันซีเรียสมากขึ้นเปล่าๆ

การออกเสียงในภาษาไทย

เคลบ โต มา เนีย

ทางเลือกในการสะกด

เคลพโทแมเนีย

เคลพโทมาเนีย

เคลปโตมาเนีย

เรฟเฟอเรนซ์

https://en.wikipedia.org/wiki/Kleptomania

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

reconciliation รีคอนซิลิเอชัน คืออะไร ต่างกับ ปรองดอง อย่างไร

นิยาม ของ รีคอนซิลิเอชัน reconciliation 

1)โดยทั่วๆไปแล้ว คำนี้จะหมายถึง กระบวนการ Truth and Reconciliation ของสังคม

คือการที่รัฐอาจร่วมมือกับภาคสังคม ตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อ แสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงของภาวะความขัดแย้งระดับรุนแรงในอดีตของสังคม

-โดยมีการการรับฟังและปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ถูกกระทำหลายๆคนหลายๆภาคส่วนในเหตุการณ์นั้น

-มีการความจริงมาสื่อสารให้สังคม แก้ไขความเข้าใจของสังคมต่อเหตุการณ์เสียใหม่ตามข้อเท็จจริง  และเปิดให้มีการทำความเข้าใจทั้งผู้ที่ถูกกระทำและผู้กระทำทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่า

-มีแสดงการยอมรับผิดอย่างเป็นทางการจากฝ่ายผู้มีอำนาจที่เป็นผู้กระทำ เพื่อสังคมจะได้เข้าใจและเรียนรู้ที่จะไม่สร้างสถานการณ์เดิมขึ้นอีก

-หาแนวทางช่วยเหลือชดเชย แก่เหยื่อที่ถูกกระทำ

-แสวงหาข้อเสนอสำหรับ ทรานสิชันแนล จัสติคซ์ Transitional justice ความยุติธรรม ระยะเปลี่ยนผ่าน

-ทำความเข้าใจปัจจัยที่เป็นตัวทำให้ความขัดแย้งทางความคิดในระดับปกติ(ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติและจำเป็นต่อความก้าวหน้า)ขยายตัวเป็นความขัดแย้งระดับที่รุนแรงและสร้างความเสียหาย และเสนอแนวทางป้องกัน

-บอกเล่าเรื่องราวของผู้ถูกกระทำ เพื่อพรีเซนท์เขาในฐานะของเพื่อนมนุษย์  สร้าง เอมพาธี และทำลายกำแพงของความเกลียดชังที่เคยมี

หาแนวทางที่อาจเป็นข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกเพลเยอร์หลัก หรือแนวทางที่คาดว่าน่าจะไม่สร้างให้ปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกลับมาเกิดอีก

ฯลฯ

ทั้งหมดนี้คือ รีคอนซิลิเอชัน  ในความหมายด้านสังคมและ โพลิติกส์

รีคอนซิลิเอชัน ปรองดอง reconciliation
wikipedia – reconciliation

2) คำนี้โดยความหมายดั้งเดิม หรือความหมายตามตัวอักษร หมายถึง

การกลับมาคืนดี ของฝ่ายที่ขัดแย้งกัน โดยยอมรับ คอมมอนกราวนด์ ข้อตกลงพื้นฐาน บางอย่างรวมกัน

แต่ในปัจจุบัน รีคอนซิลิเอชัน  ส่วนใหญ่ที่เห็นในสื่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย คือ ความหมายแรก แต่หลายครั้งเมื่อเราใช้คำว่า ปรองดอง แทน แบบที่เราเห็น ได้บ่อยๆในสื่อไทย  ก็มีแนวโน้มที่จะถูกตีความเป็นความหมายนี้ เพราะไปตีความตามตัวอักษรในความเดิม

 

ตัวอย่างประโยค

รีคอนซิลิเอชัน ในปัจจุบันเราหมายถึง truth seeking and reconciliation program ของประเทศ โดยเคสที่นิยมยกมาเป็นตัวอย่างคือ กรณีของแอฟริกาใต้ ติมอร์ตะวันออก และ ชิลี หรืออาจหมายถึง เวอร์แกนเจนฮีทสบีวอลทิกัง  หรือ  การสร้างพับลิค ดีเบท เกี่ยวกับอดีตในยุคนาซีของเยอรมันที่ทำหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ปรองดอง vs reconciliation

reconciliation vs ปรองดอง

ปรองดองเป็นคำโบราณที่แทบจะไม่ใช้แล้วในปัจจุบันและแทบจะหาความหมายร่วมสมัยไม่ได้ก่อนหน้าที่มันจะถูกเอามาใช้แทน รีคอนซิลิเอชัน

ปรองดองมีนัยยะถึงการอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่กลมเกลียวในกลุ่มคนที่มีจำนวนไม่มาก  ซึ่งเป็นศัพท์ที่สะท้อนสภาพสังคมแบบโบราณที่ไม่มีความหลากหลายมากนัก เป็นสังคมที่มีแวลลู่ และ ไอดีโอโลจี ที่ไม่หลากหลาย และความขัดแย้งมีน้อยหรือถูกกดไว้ให้อยู่ใต้พรม

ที่เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นศัพท์เก่าที่เกิดในยุคก่อนความเป็นโมเดิร์น

สังเกตได้ว่า เราจะไม่ใช้คำว่ารักใคร่ปรองดองกับคนจำนวนมากมาก่อนหน้านี้ เราใช้คำว่า ครอบครัวหรือพี่น้องที่มีความปรองดอง เรา ไม่ใช้เทิร์มปรองดองกับความสัมพันธ์ในพับลิคสเปซ แต่ใช้กับความสัมพันธ์ที่เป็นโดเมสติค หรือคอร์ปอรัล เท่านั้น

และโดยทั่วไปมันมีความหมายว่า การแสดงออกว่า ดูเหมือนรักกันไม่ทะเลาะกัน และดูจะไม่สะท้อนสิ่งที่ รีคอนซิลิเอชัน ต้องการจะสื่อเท่าใดนัก

 

การออกเสียงในภาษาไทย

เรค คอน ซิ ลิ เอ ชั่น

เรค คอน ซิล เล ชั่น

ตัวเลือกอื่นในการสะกดทับศัพท์

เรคคอนซิลิเอชัน

รีคอนซิเลชัน

เรคคอนซิเลชัน

คำที่มีความหมายคล้ายกัน

เวอร์แกนเจนฮีทส์บีวอลทิกัง vergangenheitsbewältigung

https://en.wikipedia.org/wiki/Vergangenheitsbewältigung

 

ท่านสามารถเพิ่มเติมนิยามและความหมายเพื่อช่วยให้ ไทยชันนารีเป็น พจนานุกรมที่สมบูรณ์แบบ มากขึ้น

นิยามที่มีคุณภาพจะได้รับการเพิ่มลงในหน้านี้พร้อมเครดิตให้ท่าน

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

transitional justice ทรานสิชันแนล จัสติซ หมายถึงอะไร

เรฟเฟอเรนซ์

ทรานสิชันแนล จัสติซ Transitional justice

ตัวเลือกในการเขียนเป็นไทย

ทรานซิชันนัล จัสติซ

ออกเสียงในภาษาไทย

ทราน สิ ชัน แน่ล จั้ส ติก

ศัพท์บัญญัติไทย

ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

transitional justice ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน นิยาม
transitional justice -wikipedia

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง