Category Archives: ใช้เป็นพรีฟิกซ์หรือซัฟฟิกซ์

-อิสท์ -ist

ส่วนเติมท้ายคำ (suffix) ที่ใช้เรียกคนที่เห็นด้วย,ชื่นชอบ,มีไลฟ์สไตล์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ความคิด ไอเดียโลจี้ หรือแวดวงนั้นๆ เช่น

ซายแอนทิสท์ Scientist คนที่ทำงานด้าน ซายแอนท์ หรือนักวิทยาศาสตร์

ธีโอริสท์ Theorist นักคิด นักวิเคราะห์ ที่เน้นการอธิบายสิ่งต่างๆด้วยโมเดลทางความคิดที่สร้างมาจากลอจิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ฟิวเจอริสท์ Futurist นักคิด และนักทำนายอนาคต

อารทิสท์ Artist คนที่ทำงานเกี่ยวกับอาร์ท

แปซิฟิสท์ Pacifist คนที่เชื่อในไอเดียโลจี้เรื่องการไม่ใช้ไวโอเลนซ์ในการจัดการความขัดแย้ง

อนารคิสท์ anarchist คนที่เชื่อในความคิดแบบ anarchism

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง