Category Archives: เป็นศัพท์ในวงการธุรกิจ

ไพรเวซี privacy หมายความว่า

ไพรเวซี privacy  ภาพจาก freepik.com
ไพรเวซี privacy (freepik.com)

ไพรเวซี privacy นิยาม คำอธิบาย

สภาวะที่คนๆหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งสามารถปฏิเสธการเข้ามารับรู้สอดส่องอยากรู้ของคนอื่นในเรื่องที่อยู่ใน ไพรเวท สเปซ โดยที่อนุมานว่าเรื่องเหล่านั้นน่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับคนอื่นในสังคมหรือไม่น่าจะละเมิด ฮิวแมน ไรท์สของคนอื่น

อาจจะไม่สามารถหาบาวแดรีที่ชัดเจนสำหรับทุกสังคมได้ แต่หลักการว่าไพรเวซีเป็นข้อหนึ่งของฮิวแมนไรท์สนี่น่าจะถือว่าเป็นคอนเซนสัสของโลกได้

ออกเสียงในภาษาไทย ไพร- เว -ซี / ไพร -เว -ซี่

ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images - Freepik.com)
ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images – Freepik.com)

ข้อแตกต่างระหว่าง ไพรเวซี  กับคำว่า ความเป็นส่วนตัว ในภาษาไทยคือ ความเป็นส่วนตัวมีนัยยะ,เชิงสังคมวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่นัยยะตามตัวอักษร, ของ ความเป็น พรีวิลเลจ หรือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล ที่ต้องประกาศหรือเรียกร้อง แต่ ไพรเวซี ที่ใช้กันในความหมายสากล มีนัยยะของความรู้สึกว่า มันคือสภาวะจำเป็นพื้นฐานที่ทุกๆคนควรจะได้รับ

มาจากคำว่า

Privacy ใน ภาษาอังกฤษ

เรฟเฟอเรนซ์

https://wikipedia.org/wiki/privacy

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

นิยามง่ายๆ ของ อิควอลิที vs อีควิที equality vs equity

นิยามแบบง่ายๆ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  อีควอลิที และ อีควิที

อีควอลิที equality คือ ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน เหมือนๆกัน

อีควิที equity  คือ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้เหมือนกัน

โดยเฉพาะให้คนที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีโอกาส ให้เข้าถึงโอกาสได้เท่ากับคนที่มีสถานะทางสังคมดีกว่า ซึ่งคนกลุ่มหลังมักจะได้โอกาสนั้นง่ายกว่าอยู่แล้วโดยเปรียบเทียบ

equity vs equality

 

ทางเลือกในการสะกด

equality

อีควอลิตี – ราชบัณฑิตสภา

อีควอลิตี้ – ตามความนิยม-ตามสำเนียงไทย

อีควอลิที – Thaisionary NPCT

equity

อีควิที Thaisionary NPCT

อีควิตี – ราชบัณฑิต

อีควิตี้ –  ตามความนิยม

เอคควิตี้  เอคควิที่ – ตามเสียง (ไม่แนะนำให้ใช้ในการเขียน  เพราะคนอ่านจะนึกได้ยาก ว่ามาจากคำว่าอะไร)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

พรีคอชันนารี แอพโพรช

การดำเนินนโยบายที่หลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเป็นไปในการมีอันตรายหรือผลเสียได้ให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน   โดยพร้อมที่จะตัดสินใจปฏิเสธหรือควบคุมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย  โดยไม่จำเป็นต้องรอการมีข้อพิสูจน์ว่ามีอันตรายก่อนจึงจะปฏิเสธหรือควบคุม (เพราะเป็นไปได้ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบว่ามีผลเสียเกิดขึ้นและได้เกิดผลเสียไปแล้วถึงจะรู้ได้แน่ชัด)

มักเป็นท่าทีในการวางนโยบายเกี่ยวกับ สุขภาพของประชาชนหรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาจาก precautionary approach

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไพรเวท, ไพรเวท สเปซ

บาวแดรี,หรือขอบเขตที่ถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่,สำหรับไพรเวซี(ภาวะที่ปลอดการสอดส่องอยากรู้หรือควบคุมจากคนอื่น)

private, private space

ไพร เหวด

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินไซจท์ฟูล อินไซท์

มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลมามากและวิเคราะห์สรุปออกมาได้อย่างเฉียบคม

มาจาก insightful

ตัวเลือกในการเขียน

อินไซท์  (ฟูล)

อินไซจท์ (ฟูล)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินโนเวชัน อินโนเวทีฟ อินโนเวเทอร์

การที่ไอเดียใหม่ในเรื่องของการสร้างสรรค์สินค้าบริการหรือความเปลี่ยนแปลงในวิถีทางการจัดการสิ่งต่างๆได้รับการอิมพลีเมนท์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์/เซอร์วิส/คอนเซปท์การจัดการ แล้วสังคมหรือตลาดสามารถนำเอา ผลลัพธ์นั้นไปใช้หรือสามารถมีมูลค่าในการซื้อขาย

อิน โน เว ชั่น / อินโน เว ถีบ /อินโน เว ทีฟ

innovation innovative

(ในภาษาไทยเราพบว่าคนไทยใช้คำว่าอินโนเวชัน แทนแอดเจคทีฟ ซึ่งก็สื่อความหมายเดียวกัน ด้วยมาตรฐานไทยชันนารีที่ยึดเอาสาระสำคัญกว่ากฎหยุมหยิมเราถือว่ามันเป็นการดัดแปลงตามปกติและเรามีจุดยืนคัดค้านการจับผิดกันในเรื่องนี้)

อินโนเวเทอร์ – ผู้สร้างอินโนเวชัน

innovator

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

พรีวิเลจ พรีวิลิจ

คนบางกลุ่มหรือบางคนได้รับโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่นหรือได้รับอำนาจพิเศษที่คนอื่นไม่มีและได้รับความชอบธรรมจากออโธริทีที่ยอมให้ใช้อำนาจนั้นได้ในบางเงื่อนไข สิ่งที่เขามีนั้นเรียกว่า พรีวิลเลจ

ในภาษาไทยโบราณ คำว่า สิทธิ เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับ พรีวิลเลจ  (สมัยโบราณไม่มีไอเดียที่คล้ายกับเรื่อง ไรท์ส สำหรับทุกๆคน   มีแต่ พรีวิลเลจ ที่ปัจเจก เช่น ขุนนางหรือข้าราชการ ได้รับจากกษัตริย์โดยตรงหรือชาวเมืองบางคนได้รับจากขุนนางโดยอ้างอิงจากอำนาจของคิง )

ในปัจจุบัน คนไทยจำนวนมากก็ยังคงเข้าใจผิดว่า ‘สิทธิ‘ ซึ่งในภาษาไทยสมัยใหม่ใช้เป็นตัวแทนของคำว่า ไรท์ส, Rights ซึ่งหมายถึงโอกาส และความชอบธรรมขั้นพื้นฐานและเป็นขั้นจำเป็นที่ทุกๆคนในโลกสมควรได้, ว่าหมายถึง พรีวิลเลจ (ซึ่งในภาษาไทยสมัยใหม่จะใช้ อภิสิทธิ มาแทน- ดูจากความวุ่นวายตรงนี้แล้ว ไม่แปลกว่าทำไมคนส่วนใหญ่จะสับสน )

เพราะฉะนั้น เวลาได้ยินว่า คำว่า คนอื่นเรียกร้อง ‘สิทธิ’ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมสมควรจะได้  คนจำนวนมากก็จะเข้าใจผิดไปตามคอมมอนเซนส์ว่า คนอื่นกำลังเรียกร้อง พรีวิลเลจ หรือ อภิสิทธิให้ตัวเขาเอง นำมาซึ่งประโยคคลาสสิคที่ว่า เรียกร้องแต่ สิทธิไม่รู้จักหน้าที่ (ซึ่งตรงกับวิธีคิดในสมัยโบราณ  ว่าคุณในฐานะปัจเจก จะมี  สิทธิ, ที่แปลว่า พรีวิเลจ, ได้ ต่อเมื่อ คุณได้รับ สิทธิ นั้นมาจากออโธริที  จากการรับใช้ ทำหน้าที่ ต่อออโธริที   หรือ จากชาติกำเนิด เท่านั้น

ออกเสียง พรี วี เหลจ

การสะกด พรีวิลิจ พรีวิเลจ พรีวิลลิจ

มาจาก previlege

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินเทอเรสท์ interest

ความสนใจ

ความสนใจ ความอิน, สิ่งที่ได้รับตอบแทนที่ผู้นั้นสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

ออกเสียง อินเทอเรส อินเทรส

มาจาก interest

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินสติทิวท์ อินสติทิวชัน

กระบวนการที่สังคมค่อยๆสร้างข้อกำหนดในรูปแบบต่างๆมาที่กำหนดรูปแบบการออแกร์ไนซ์ของโซเชียลยูนิท ๆหนึ่ง

ข้อกำหนดนั้นอาจมาในรูปของสิ่งที่ไม่ระบุเป็นเป็นตัวอักษรอย่างแน่ชัด เช่น ธรรมเนียม จารีต หรือมีตัวอักษรเป็นเรฟเฟอเรนซ์ร่วมกันเช่น  ลอว์ ที่ออกโดยสเตท

โดยที่ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีรากฐานมาจาก คอนเซพท์ที่นานาชาติหรือสังคมนั้นมีร่วมกัน เช่น นอร์ม, แวลู่ ,โนวเลดจ์, ไอดีโอโลจี   ที่เป็นยูนิเวอร์ซัลหรือของสังคมนั้น

เวลาเราใช้คำว่า อินสติทิวท์ เราไม่ได้พูดถึงตัวของสิ่งที่เราพูด แต่เราเน้นไปที่  กติกาหรือแวลู่ที่สังคมมีต่อ โซเชียล ออร์แกไนเซชันนั้นๆ

 

ออกเสียงตามความนิยมในภาษาไทย : อิน สติ ติ๊วท์ ,

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง