Category Archives: อ (a e i o u)

a e i o u

abuse, abusive อะบิวส์ อะบิวซ์

ความหมาย

การทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจ  การกลั่นแกล้งทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  การข่มขู่ แสดงอำนาจเหนือหรือครอบงำคอนโทรลทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  จะเห็นได้ชัดหรือไม่ก็ตาม  โดยที่ผู้ถูกกระทำไม่เต็มใจยอมรับ หรือได้รับความทุกข์กายหรือทางใจจากการกระทำนั้น

ตัวเลือกในการสะกด

อะบิวส์

อะบิวซ์

อะบิวซีฟ

ออกเสียงในภาษาไทย

abuse อะ-บิ๊ว-ซ

abusive อะ-บิ๊ว-สีฟ

ตัวอย่างประโยค

สมศรีดูเศร้าซึมไปมากหลังแต่งงาน จากที่เธอแพลมๆมา เห็นได้ชัดว่าเธอถูกแฟนอะบิวซ์

มุข พ่อบ้านใจกล้า  ที่ชอบนำมาล้อๆกัน ถ้ามีเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นตัวอย่าง ของการอะบิวซ์ ที่ผู้ชายเป็นผู้ถูกกระทำ

ความสัมพันธ์ประเภทที่เป็น ท็อกซิค รีเลชันชิพ คือความสัมพันธ์มีการอะบิวซ์เกิดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายก็อะบิวซ์ซึ่งกันและกัน

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

integrity อินทีกริที

อินเทกริที – อินทีกริที – อินทีกริตี
  • หมายความรวมๆถึงการมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งที่พูดและทำ เช่น สัญญาสิ่งไหนแล้วพยามทำสิ่งนั้น พูดถึงสิ่งไหนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเองก็ต้องทำสิ่งนั้น  การเป็นคนที่ตัดสินใจบนเอธิคส์ บนหลักการและแวลลูก่อนประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับ การมีความแฟร์ ไม่ดับเบิลสแตนดาร์ดในทุกๆสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องตัดสินใจ การใช้มาตรฐานเดียวกับตัวเองและคนอื่นในสิ่งที่เป็นกิจกรรมทางสังคม  การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์
  • (วัตถุสิ่งของ)มีความเป็นชิ้นเดียวกัน แน่นเหนียว แข็งแรง ไม่แตกออกจากกันเป็นส่วนๆ
อินเทกริที  สำหรับ ฟุตโน้ต
  • integrity อินเทกริที – การมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น และรักษาคำพูดและคำสัญญา  มีสแตนดาร์ดในเรื่องสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในลักษณะที่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองประกาศและคาดหวังจากคนอื่น มีความแฟร์กับตัวเองและผู้อื่น
integrity อินทีกริที อินเทกริตี อินเทกริตี้ อินเทกริที
integrity อินทีกริที by http://nyphotographic.com Creative Commons CC BY-SA 3.0
ตัวอย่างประโยค

จริงๆเราควรยอมรับว่า คำอย่าง อินทีกริที เป็นคำที่ควรทับศัพท์เท่านั้น เพราะถ้าคุณแปลว่า ความซื่อสัตย์ มันก็หมายถึงแค่การไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่เสี้ยวเดียวของความหมายทั้งหมด ถ้าคุณไปแปลว่า คุณธรรม มันก็มีความหมายคลุมเครือมากในภาษาไทยและไปอิงกับความหมายของศาสนาซึ่งมันยิ่งทำให้สิ่งที่ต้องการสื่อสารมันบิดเบี้ยวไป

อินทีกริทีเป็นคำโบราณของฝรั่งเพราะฉะนั้นจะมีความหมายกว้างและคลุมเครือ การพยามเอาคำไทยๆมาแทนจะยิ่งทำให้เข้าใจผิด 

ถ้าเราสอนเขาว่าควรทำอะไรในสิ่งที่เป็นแอคชั่นต่อคนอื่น เราก็ต้องทำสิ่งนั้นด้วย ถ้าเราสัญญาว่าจะทำอะไร เราก็ต้องพยามทำไม่ใช่พูดให้พ้นตัวไป ถ้าเราเป็นคนที่มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคม  เราก็ต้องปฎิบัติต่อพวกของเราและคนอื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน สิ่งนี้คือ อินทีกริที ซึ่งจะว่าไปตรงกันข้ามกับแวลลู่แบบไทยๆอยู่หลายอย่าง

ทางเลือกในการสะกด

อินเทกริที – ตามเสียงอ่าน

อินทีกริที – ไทยชันนารีแนะนำ

อินเทกริตี – คล้ายเสียงอ่าน, ตามความนิยมแบบเดิม

การออกเสียง

สำเนียงไทย

อิน เท กริ ที่ , อิน เท้ กริ ตี้ , อิน ที กริตี้

สำเนียง อเมริกัน,  สแตนดาร์ด อิงลิช 

อิน เท๊ กริ ถี่

เราไม่แนะนำให้เขียนตามเสียงอ่านในทุกกรณี

เพราะผู้อ่านจะมีปัญหาในการเข้าใจว่ามาจากคำว่าอะไร

คำที่สะกดคล้ายกัน

invisibility อินวิซิบิลิที, อินวิสิบิลิตี

commodity คอมโมดิที, คอมโมดิตี

nudity นูดิที นูดดิที  นูดดิตี้

 

ความแตกต่างกับศัพท์ไทยๆที่เราคุ้นเคยกัน

อินทีกริที  vs คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม

คุณธรรม เป็นคำที่ปัจจุบันมีความหมายคลุมเครือมาก ศีลธรรม จริยธรรม ก็เช่นกัน  เวลาเราพูดคำพวกนี้ จะรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณค่าแบบไทยๆ ซึ่งเป็นคุณค่าในสังคมโบราณที่ไม่มีการแยกกันชัดเจนระหว่างไพรเวทและพับลิคสเปซ ซึ่งทำให้คุณค่าบางอันอาจขัดแย้งกับ อินทีกริที ด้วย เช่น  คุณธรรม แบบไทยๆ อาจหมายถึงการยึดแวลลู่เรื่อง ความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบแทนหรือปฏิบัติที่ดับเบิลสแตนดาร์ดในกรณีที่นั่นเป็นผู้มีพระคุณ

อินเทกริที vs ซื่อสัตย์  จริงใจ

ซื่อสัตย์ ใกล้เคียงกับคำว่า ไม่โกหก ซึ่งเป็นแค่ส่วนเดียว ไม่ครอบคลุม ความหมายของอินทีกริทีเลย

จริงใจ ทุกวันนี้ เริ่มหมายถึง การแสดงออกแบบไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ซึ่งตรงกันข้ามกับอินทีกริทีด้วยซ้ำในบางแง่

อินทีกริที vs มีหลักการ

บางส่วนตรง แต่ไม่สามารถ อธิบายความหมายของ อินทีกริที ออกมาได้หมด ในเรื่องของความสม่ำเสมอของการแสดงออกการพูดและการกระทำไม่ถูกรวมในความหมายนี้  และบางครั้งในภาษาไทยปัจจุบันคำว่ามีหลักการถูกตีความว่ายึดกับหลักการโดยไม่คำนึงถึงมิติเชิงเอธิคส์หรือผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่น

 

 

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

นิยามง่ายๆ ของ อิควอลิที vs อีควิที equality vs equity

นิยามแบบง่ายๆ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  อีควอลิที และ อีควิที

อีควอลิที equality คือ ให้โอกาสทุกคนเท่ากัน เหมือนๆกัน

อีควิที equity  คือ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสได้เหมือนกัน

โดยเฉพาะให้คนที่โดยปกติแล้วไม่ค่อยมีโอกาส ให้เข้าถึงโอกาสได้เท่ากับคนที่มีสถานะทางสังคมดีกว่า ซึ่งคนกลุ่มหลังมักจะได้โอกาสนั้นง่ายกว่าอยู่แล้วโดยเปรียบเทียบ

equity vs equality

 

ทางเลือกในการสะกด

equality

อีควอลิตี – ราชบัณฑิตสภา

อีควอลิตี้ – ตามความนิยม-ตามสำเนียงไทย

อีควอลิที – Thaisionary NPCT

equity

อีควิที Thaisionary NPCT

อีควิตี – ราชบัณฑิต

อีควิตี้ –  ตามความนิยม

เอคควิตี้  เอคควิที่ – ตามเสียง (ไม่แนะนำให้ใช้ในการเขียน  เพราะคนอ่านจะนึกได้ยาก ว่ามาจากคำว่าอะไร)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ฮอเนสท์

ไม่ปิดบังอะไรไว้เบื้องหลัง

ออกเสียง เสียงจะไม่ค่อยตรงกับตัวอักษรนัก จะค่อนไปทาง  ออน-เหนส  มากกว่า ฮอเหนส

ตัวอย่างประโยค ถ้าจะพูดกันอย่างฮอเนสท์เลย เราก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซนท์ แต่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่โครงการนี้จะเกิดประโยชน์

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินไซจท์ฟูล อินไซท์

มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลมามากและวิเคราะห์สรุปออกมาได้อย่างเฉียบคม

มาจาก insightful

ตัวเลือกในการเขียน

อินไซท์  (ฟูล)

อินไซจท์ (ฟูล)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินโนเวชัน อินโนเวทีฟ อินโนเวเทอร์

การที่ไอเดียใหม่ในเรื่องของการสร้างสรรค์สินค้าบริการหรือความเปลี่ยนแปลงในวิถีทางการจัดการสิ่งต่างๆได้รับการอิมพลีเมนท์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์/เซอร์วิส/คอนเซปท์การจัดการ แล้วสังคมหรือตลาดสามารถนำเอา ผลลัพธ์นั้นไปใช้หรือสามารถมีมูลค่าในการซื้อขาย

อิน โน เว ชั่น / อินโน เว ถีบ /อินโน เว ทีฟ

innovation innovative

(ในภาษาไทยเราพบว่าคนไทยใช้คำว่าอินโนเวชัน แทนแอดเจคทีฟ ซึ่งก็สื่อความหมายเดียวกัน ด้วยมาตรฐานไทยชันนารีที่ยึดเอาสาระสำคัญกว่ากฎหยุมหยิมเราถือว่ามันเป็นการดัดแปลงตามปกติและเรามีจุดยืนคัดค้านการจับผิดกันในเรื่องนี้)

อินโนเวเทอร์ – ผู้สร้างอินโนเวชัน

innovator

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินเทอเรสท์ interest

ความสนใจ

ความสนใจ ความอิน, สิ่งที่ได้รับตอบแทนที่ผู้นั้นสนใจ, ผลประโยชน์, ดอกเบี้ย

ออกเสียง อินเทอเรส อินเทรส

มาจาก interest

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินสติทิวท์ อินสติทิวชัน

กระบวนการที่สังคมค่อยๆสร้างข้อกำหนดในรูปแบบต่างๆมาที่กำหนดรูปแบบการออแกร์ไนซ์ของโซเชียลยูนิท ๆหนึ่ง

ข้อกำหนดนั้นอาจมาในรูปของสิ่งที่ไม่ระบุเป็นเป็นตัวอักษรอย่างแน่ชัด เช่น ธรรมเนียม จารีต หรือมีตัวอักษรเป็นเรฟเฟอเรนซ์ร่วมกันเช่น  ลอว์ ที่ออกโดยสเตท

โดยที่ข้อกำหนดเหล่านั้นจะมีรากฐานมาจาก คอนเซพท์ที่นานาชาติหรือสังคมนั้นมีร่วมกัน เช่น นอร์ม, แวลู่ ,โนวเลดจ์, ไอดีโอโลจี   ที่เป็นยูนิเวอร์ซัลหรือของสังคมนั้น

เวลาเราใช้คำว่า อินสติทิวท์ เราไม่ได้พูดถึงตัวของสิ่งที่เราพูด แต่เราเน้นไปที่  กติกาหรือแวลู่ที่สังคมมีต่อ โซเชียล ออร์แกไนเซชันนั้นๆ

 

ออกเสียงตามความนิยมในภาษาไทย : อิน สติ ติ๊วท์ ,

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

อินสติทิวชันแนล(ลี)

เป็นไปตามข้อกำหนด ธรรมเนียมจารีตประเพณีหรือเป็นไปตามนอร์มที่ถือว่าเป็นปกติในประเด็นนั้น (โดยอาจจะได้รับการรับรองในเชิงพฤตินัยจากองค์กรที่เป็นสัญลักษณ์ของออโธริทีในเรื่องนั้น)

ตัวเลือกอื่นในการสะกด : อินสติติวชันนัล(ลี่)

ออกเสียง อินสติติวชันนัล(ลี่)

institutionally

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แอคเคาน์เทบิลิที

มีทั้งสองสิ่งนี้ด้วยกัน คือ   1)เรสพอนสิบิลิที   2) อยู่ในสภาวะที่ถูกไต่ถามและตรวจสอบการกระทำได้

ตัวอย่างประโยค

แอคเคาน์เทบิลิที นั้นหมายถึงทั้งการมี  เรสพอนสิบิลิที  คือมีบทบาททั้งแบบแอคทีฟ, คือเป็นผู้ลงมือทำ, และ แพสสีฟ, คือทำตามหน้าที่และเป็นผู้รับผลลัพธ์จากกิจกรรมนั้น.   

นอกจากนั้นสิ่งที่ แอคเคาน์เทบิลิที  มีเพิ่มจาก  เรสพอนสิบิลิที คือ  นอกจากที่กลาวมาแล้ว  ยังต้องถูกไต่ถามและตรวจสอบได้ด้วย

เรฟเฟอเรนซ์   accountability

ออกเสียงในภาษาไทย   แอคเค้าทะบิลิที่  แอคเค้าทะบิลิตี้

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง