Category Archives: ล (L)

Libertarian ลิเบอร์ทาเรียน

กลุ่มที่มีจุดยืน แนวโน้มทางการเมือง ที่จะให้ความสำคัญกับ ฟรีดอม และลิเบอร์ที มากที่สุดเวลาที่มีประเด็นขัดแย้งที่ต้องเลือกระหว่าง จัสติซ /ไรท์ส/อีควิที-อีควอลิที กับลิเบอร์ที. หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่าการปล่อยฟรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจสร้างปัญหากับอุดมคติเรื่องฟรีดอมโดยไม่มีเงื่อนไขในประเด็นนั้น  ลิเบอร์ทาเรียนก็มักเลือกอย่างหลัง

การออกเสียงในภาษาไทย

ลิ-เบอ-ทา-เรี่ยน

 

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

รูล ออฟ ลอว์ rule of law ความหมาย และ นิยาม ในภาษาไทย

หมายถึง 

1.กระบวนการทางกฎหมายที่ตัวกม.
และการบังคับใช้โดยรัฐ จำเป็น ต้อง
มีพื้นฐานอยู่บนหลักการสำคัญบางอย่าง

เช่น ทุกคนในสังคมต้องได้รับความเสมอภาคทางกม.
กม.ต้องคุ้มครองฮิวแมนไรท์สสำหรับทุกคน ไม่ใช่ปล่อยให้
ผู้มีอำนาจตรากม.ที่ละเมิดไรท์สของประชาชน ฯลฯ

และการดำเนินการกระบวนการต่างๆทางกม.
ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็น
เช่นถือว่า ผู้ถูกกล่าวหา อินโนเซนท์ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาผิด
การบังคับใช้กม.ของรัฐต้องมีความคงเส้นคงวาตามเนื้อหาของ
กม.ที่ประชาชนได้ให้ความเห็นชอบตามกระบวนการที่เป็นปชต.
ไม่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือฯลฯ

image from freepik.com
image from freepik.com

2.กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ถือว่าผิด
หรือสิ่งที่ถูกตีความว่าสร้างความเดือดร้อน
ต่อปัจเจกหรือต่อสังคม
ที่อยู่บนหลักการว่าปัจเจกบุคคลทุกคน
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
และทุกคนได้ร่วมกันทางตรงหรือทางอ้อม
ที่จะกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันที่ใช้กับทุกๆคน
เพื่อกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดในสังคมนั้น
และกำหนดว่าสเตท(ประเทศ,ชาติ)
จะมีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรกับผู้ที่ละเมิดกติกา
โดยกติกาและกระบวนการบังคับใช้นี้
ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ฮิวแมนิทีและหลักฮิวแมนไรท์ส

ตัวอย่าง ประโยค ใน ชีวิตประจำวัน 

สิ่งที่ตรงข้ามกับ รูลออฟลอว์ คือการเขียนกม.อะไรก็ได้
ที่ละเมิดหลักการเหล่านี้

หรือตีความบังคับใช้โดยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจ
แล้วละเมิดหลักการเหล่านี้

โดยอ้างว่าเป็นไปตามที่กม.เขียนไว้
แต่กฏหมายเหล่านั้นละเมิดหลักการต่างๆข้างต้น

เรฟเฟอเรนซ์  มาจากคำว่า   Rule of law

 

ข้อสังเกต และข้อแตกต่าง ระหว่าง รูล ออฟ ลอว์ กับ คำว่า หลักนิติรัฐ นิติธรรม ในภาษาของชีวิตประจำวัน

rule by law
image by awesomecontent-freepik.com

ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสภา  ของคำว่า รูล ออฟ ลอว์ คือ หลักนิติธรรม

ซึ่งบ่อยครั้ง ถูกใช้จริงในภาษาไทย ในลักษณะเป็น บัซซเวิร์ด buzzword หรือคำพูดเท่ๆ ที่มีความหมายคลุมเครือ

และมักใช้ควบคู่กับคำว่า หลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นคำแทน ของคำว่า เรชท์สสตัทส์พรินซิพ rechtsstaatsprinzip

คำว่า หลัก นิติธรรม และ นิติรัฐ มักถูกใช้ในคำแถลง สปีช หรืองานเขียน ในลักษณะเดียวกับคำจำพวก ศีลธรรมจรรยา คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า ทุกคำที่กล่าวมา 1)มีความหมายคลุมเครือไม่ชัดเจนและ 2)ถูกใช้แทนกันหรือเป็นส่วนเสริมในเชิงความไพเราะมากกว่าที่จะสื่อถึงคอนเซพท์ที่ชัดเจนจริงๆ

(ในทางปฏิบัติ นิติธรรม เอาไว้ขยาย นิติรัฐ ในลักษณะคล้ายๆกับ ‘พระรามห้า’ เอาไว้ขยาย ‘ดีงาม’ ใน คำจำพวก ‘ดีงามพระรามห้า’)

ด้วยความคลุมเครือที่กล่าวมา จึงเป็นเรื่องง่ายที่หลายคนจะสับสนความหมายระหว่าง รูล ออฟ ลอว์ กับ  รูล บาย ลอว์ rule by law (ราชบัณฑิตเสนอให้ใช้ คำแทนว่า ‘หลักนิติวิธี’) ซึ่งหมายถึงการออกกม.และบังคับใช้โดยไม่สนใจถึงหลักการสากลพื้นฐานสำหรับการออกและในกระบวนการทางคดีที่จำเป็นต้องใช้เป็นหลักพื้นฐานใน รูล ออฟ ลอว์.

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โคเฮียเรนท์, โลจิคัล โคเฮียเรนท์

  • การที่คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลลัพธ์ในเรื่องนั้นมีความเชื่อมโยงที่รับฟังขึ้นในแง่โลจิค หรืออาจจะใช้คำว่ามี แวลิดดิที validity ในเชิงโลจิค

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับการค้นเพิ่มเติม logical coherent, logical coherence

ตัวอย่างข้อความ

เหตุผลที่ยกมามันก็ฟังดูมี โลจิคัล โคเฮียเรนท์ ดี

ออกเสียงในภาษาไทย:   โค เฮีย เร้น

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

เลิร์นด์ เฮลพ์เลสเนส

การที่สิ่งมีชีวิตที่คิดได้ ตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่พบกับความผิดหวัง ล้มเหลว และ ได้รับฟีดแบ็คทางลบติดกันเป็นระยะเวลานาน จนสร้างความเชื่อว่า ตัวเองจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะเหล่านี้ได้ และเลิกพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิต แม้ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว หรือมีโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงมันได้ก็ตาม

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไลค์อะบิลิที

  • โอกาสที่จะได้รับความนิยม ชื่นชม ยอมรับจากพับลิค
  • โอกาสที่จะเป็นคนหรือสิ่งที่พ็อพพูลาร์
กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โลคัลไลเซชัน

คอนเซปท์  และ มูฟเมนท์ ที่พยามจะสร้างไอเดียโลจีที่ให้ความสำคัญคัลเจอร์และโลคัลวิสดอม เศรษฐกิจสังคมในท้องถิ่นและการสร้างไอเดนทิทีใหม่ๆของท้องถิ่นโดยอิงกับความทรงจำทั้งที่มีอยู่จริงและที่สร้างขึ้นมาใหม่ของคนในยุคหลัง

โดยภาพรวมกระแสเหล่านี้มีทั้งแบบที่โพรเกรซซีฟ คือมองความสัมพันธ์กับโลกภายนอกในทางดีแต่เห็นท้องถิ่นเป็นหน่วยพื้นฐานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า คือเป็นลักษณะ “โกลคอลไลเซชัน” (มองเห็นโลกในภาพรวมแต่เน้นการสร้างท้องถิ่น) และแบบคอนเซอเวทีฟคือต่อต้านโลกและพยายามชูความเป็นโลคัลและกลับไปวัฒนธรรมเก่าๆคำสอนและแวลู่เก่าเพื่อปิดตัวเองจากโลกคล้ายๆแนชันนัลลิทีแต่มีสเกลเล็กลง

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ลอจิค ลอจิคัล

คอนเซปท์ที่ใช้แยกแยะว่าปัจจัยอันหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในระบบที่เรากำลังพูดถึงจริงหรือไม่

มาจาก logic

ออกเสียงในภาษาไทย  ลอจิค, โลจิค

ตัวอย่างประโยค 

นั่นเป็นการแถลงที่มีโวหารสวยหรู แต่อย่าได้ถามถึงลอจิคใดใด เพราะแทบไม่มีเอาซะเลย สิ่งที่พูดมามีแต่ฟอลลาซี 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

รูล บาย ลอว์ rule by law หมายความว่าอะไร

รูล บาย ลอว์ หมายถึง

กรณีที่ผู้มีอำนาจออกกฎกติกาที่ละเมิดหรือไม่คำนึงถึงหลักการสากลที่เป็นรากฐานของโมเดิร์นลอว์ (เช่นหลักการฮิวแมนไรท์ หลักการต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของการปกครองแบบลิเบอรัลเดโมแครท) แล้วใช้อำนาจรัฐบังคับใช้กฎลักษณะนี้

เราจะเรียกภาวะนี้ว่า รูล บาย ลอว์  คือ มีเรกูเลชั่น มีกติกา แต่กติกาเหล่านั้นไม่ได้อิงกับหลักการหรือคุณค่าสากลใดใด ซึ่งต่างจาก รูล ออฟ ลอว์  ที่มีการบริหารและบังคับใช้กฎกติกาซึ่งจำเป็นต้องเป็นไปตามหลักการสากลในฐานะโซเชียลคอนแทร็คท์

ออกเสียงว่า : รูล บาย ลอว์

มาจาก rule by law ในภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างและความสับสน ระหว่าง รูล บาย ลอว์ และ คำว่า หลักนิติวิธี ที่เสนอโดย ราชบัณฑิตสภา

ราชบัณฑิต สร้าง ศัพท์บัญญัติ ให้กับ รูล บาย ลอว์ ว่า หลักนิติวิธี ซึ่งโดยคอมมอนเซนส์แล้วไม่เป็นการยากที่คนเห็นคำนี้แล้วจะ เดา ว่าหมายถึง วิธีปฏิบัติในกระบวนการทางกฎหมาย ลักษณะเดียวกับ legal process , หรือเข้าใจว่าเป็น legislative procedure ซึ่งก็ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือสับสนในการสื่อสารได้ง่าย (เหมือนศัพท์บัญญัติอื่นๆนั่นเอง)

เรฟเฟอเรนซ์

Siris : explaination of rule of law vs rule by law

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

เลฟทิสท์ เลฟท์วิง

กลุ่มคนที่ต้องการให้สังคมเปลี่ยน หรือรับเอามาตรฐาน ที่มีลักษณ อินคลูซีฟมากขึ้น คือเน้นการยอมรับความหลากหลาย เน้นการให้โอกาสที่เท่าเทียม เน้นฮิวแมนไรท์ และ มีความเสมภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ลีกัล

  • by laws
  • ตามกฎหมาย
กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง