Category Archives: ฟ (f ph)

Freedom ฟรีดอม

ออกเสียง-ฟรีด้อม

ในเชิงปรัชญา: ฟรีดอม คือภาวะที่ปราศจากพันธะ ปราศจากข้อผูกมัด ปราศจากข้อกำหนดที่มีอำนาจในการควบคุม

ในเชิงโพลิทิก: ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

ฟรีดอมในทางปรัชญา:

มักหมายถึง แอบโซลูท-ฟรีดอม หริอบางกรณีหมายถึง อินเนอร์-ฟรีดอม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะไอดีลลิสติคมากกว่าฟรีดอมในความหมายเชิงสังคมและโพลิติกส์

ฟรีดอมในเชิงโพลิทิก: (เชิงสังคมและการบริหารจัดการอำนาจ ความชอบธรรม และ ทรัพยากรสำหรับสังคม)

ฟรีดอมหมายถึงภาวะทางสังคมที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติ ที่มนุษย์ทุกคนจะไม่ถูกบังคับด้วยอำนาจจากภายนอก  ทำให้มนุษย์ทุกคนในสังคม  สามารถใช้ฟรีวิลในการเลือกและการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

เมื่อมีความเชื่อว่าทุกคนได้รับฟรีดอมเหมือนกันในฐานะภาวะตามธรรมชาติ  จึงนำมาสู่ความคิดว่าทุกๆคนควรจะได้รับ,หรือมีอำนาจ, หรืออิสระที่ได้มาโดยธรรมชาติที่จะเลือกทำหรือไม่ทำ ,เอาหรือไม่เอา, เลือกที่จะเลือกหรือเลือกที่จะไม่เลือกในประเด็นใดใด  ทุกคนมีอำนาจสูงสุดที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยไม่มีอำนาจอื่นๆมาแทรกแซงได้

ฟรีดอมทางการเมืองเป็นมีนิยามที่เป็นไดนามิค, ซึ่งเปลี่ยนไปในรายละเอียดเมื่อเวลาผ่านๆไป, แต่หลักใหญ่ใจความก็ยังเหมือนเดิมมาตั้งแต่ศตวรรษที่18

เวลาเราพูดถึงฟรีด้อมที่สังคมนิยามร่วมกัน ตกลงร่วมกันว่าจะต้องคุ้มครองทุกคนให้มีฟรีดอมในเรื่องเหล่านี้ เรามักใช้คำว่าลิเบอร์ตี  หรือ ซีวิล-ลิเบอร์ตี. ซึ่งหมายถึง ฟรีดอมที่สังคมนิยามผ่านกระบวนการที่เป็นเดโมเครติคแล้วรับรองด้วยด้วยสถาบันทางสังคมเช่นเขียนไว้เป็นลอว์หรือคอนสติติวชัน

นิยามว่าอะไรบ้างคือฟรีดอมในโดเมนนั้นๆสามาถเพิ่มขึ้นเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันถ้าพฤติกรรมอะไร ที่เคยได้รับการนิยามว่าเป็นฟรีดอมที่ต้องได้รับการคุ้มครอง แต่มาวันหนึ่ง, ถูกตั้งคำถามว่ามีลักษณะละเมิดหรือสร้างความเสียหายแก่ไรท์หรือฟรีด้อมในประเด็นอื่นของใครก็ตาม. พฤติกรรมนั้นอาจจะนำมาสู่ข้อพิจารณาของสังคมและบางครั้งอาจนำไปสู่การนิยามว่าพฤติกรรมนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นซีวิลลิเบอร์ตี้อีกต่อไป.  แต่การจำกัดนั้นจะทำต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าพฤติกรรมนั้นละเมิดต่อ ไรท์และลิเบอรตีในเรื่องอื่นแล้วเท่านั้น

เนื่องจากไอเดียของฟรีดอมคือภาวะตามธรรมชาติ ไม่ใช่สิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนิยามของฟรีดอมจึงมีลักษณะกว้างๆว่ามีฟรีดอมในโดเมนอะไรบ้างแล้วเจาะจงไปที่สิ่งที่เป็นข้อยกเว้นไม่ได้รับรับรองว่าเป็นฟรีดอม

เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สังคมไม่ได้ร่วมกันระบุว่า  เป็นสิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทั้งสิ้น  ไม่ใช่ว่าสังคมต้องระบุว่ามีฟรีดอมแล้วเราถึงจะมี คนไทยมักเข้าใจตามแบบหลัง. ซึ่งนั่นคือเราเข้าใจไอเดียนี้ผิด.

ฟรีดอมแตกต่างกับไอเดียเรื่อง อิสรภาพในภาษาไทย, ที่คนไทยทั่วไปตีความ, อิสรภาพเป็นไอเดียที่มีลักษะของไพรเวท คือพูดถึงอิสระของปัจเจกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ.  แต่ฟรีดอมมีลักษณะยูนิเวอร์แซลคือเป็นภาวะที่ทุกคนในโลกถือครองร่วมกันโดยธรรมชาติ.  เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยก็มีลักษณะของไพรเวทแอพโพรชเหมือนอิสระ. และถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ต้องแอคไควร์หรือต้องได้รับมาจากภายนอกไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ.   และแน่นอน เสรีภาพ ในความเข้าใจของคนไทยไม่ใช่เรื่องเดียวกับฟรีดอมที่เป็นนิยามสากล

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ฟิลันโธรพี

กิจกรรมที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก

มาจาก philanthropy

ออกเสียง  ฟิลันโทรพี่

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ฟันดาเมนทัลลิสท์

(ในสื่อส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายว่า รีลิเจียส ฟันดาเมนทัลลิสท์) กลุ่มคนที่ยึดคำสอนทางศาสนาตามคัมภีร์เป๊ะๆไม่ยอมปรับเปลี่ยนหรือประนีประนอมใดใดกับคนที่มีทัศนคติต่างออกไป และพยามจะบังคับให้ทุกคนในสังคมเดียวกันต้องทำตามพวกเขา

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไฟแนนเชียลไลเซชัน

ภาวะเศรษฐกิจที่ภาคการเงินภาคเก็งกำไรเติบโตเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเรียลเซคเตอร์ และกลายเป็นภาคที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจมากกว่าภาคเรียลเซคเตอร์

ปรากฎการณ์ไฟแนนเชียลไลเซชันเป็นปรากฎการณ์ระดับโลก ปัญหาตอนนี้คือเงินไปอยู่ในเซคเตอร์ของการเก็งกำไร เล่นแร่แปรธาตุทางการเงินมากกว่าที่จะไปอยู่ในภาคการผลิตจริงร

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ฟลิป คลาสรูม

(still in process of decent definition)แนวคิดและแนวทางการเรียนที่ครูทำหน้าที่ในการแฟซิลิเทท ด้วยการยกประเด็น ตั้งคำถามสร้างสรรค์  แนะนำแนวทางการโพรเซสข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลอื่นค้นคว้าสังเคราะห็ความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

เฟธ

  • ความเชื่อในบางอย่างในลักษณะของการเลือกที่จะเชื่อทั้งที่อาจจะไม่มีข้อพิสูจน์ หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือเท็จ

มาจากคำว่า faith

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โฟโตชอป

  • การแต่งภาพด้วยโปรแกรม หรือด้วยแอพ
  • โปรแกรมแต่งภาพของ บ. Adobe ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ฟอลลาซี

อ่านบางเพจที่คนกดไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วงงว่ากดกันไปได้ยังไง มีแต่ฟอลลาซี่รัวๆทั้งนั้น

ฟอลลาซี คำอธิบายหรือโวหารที่เหมือนจะฟังขึ้น ดูเผินๆเหมือนจะมีเหตุมีผล แต่จริงๆแล้วขาดลอจิค

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แฟนเกิร์ล, แฟนบอย

คำเรียกในเชิงลบเล็กน้อยถึงแฟนคลับหรือคนที่อินกับอะไรบางอย่าง เช่น ดารา แบรนด์ เซเลบริตี้ ฯลฯ ในระดับที่มากไปหน่อยในความคิดของผู้ที่ใช้คำนี้

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง