Category Archives: พ (bh p)

แพเรนทิง แพเรนติง พาเรนทิง พาเรนติง Parenting

กระบวนการที่คนผู้ใหญ่ผุ้ดูแล  ช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ท  ทางร่างกาย  จิตใจ สภาวะอารมณ์ และ ปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตให้กับเด็ก จนกระทั้งเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

คำนี้มักใช้ร่วมกับแอดเจคทีฟ อื่นๆ เช่น โมเดิร์น พาเรนทิง,  ออโธริทาเรียน พาเรนทิง, อันอินโวลฟ์ พาเรนทิง

เรฟเฟอเรนซ์

Parenting (wilki)

notesonparenting_banner2011

ภาพจาก  www.parentsareimportant.com

 

ตัวอย่างประโยค


การส่งเสริมความรู้เรื่อง โมเดิร์น พาเรนทิง  แบบเพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน ที่เน้นเรื่องความเข้าใจและเรสเปคท์ซึ่งกันและกัน  อาจจะเป็นทางในการสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ก็ได้

วิธีพาเรนติงแบบที่หลายคนยังทำกันบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้ว

เราจะมีอนาคตแบบไหนถ้าพ่อแม่ไทยยังคงพาเรนติงกันแบบเดิมๆ ก็อนาคตปบบที่เราเห็นในปัจจุบันไง 

 

การออกเสียง 

พา -เร้น -ติ้ง  

 

ทางเลือกในการสะกด 

แพเรนทิง

แพเรนติง   

แพเรนต์ติ้ง

พาเรนทิง

พาเรนติง

พาเรนต์ติง 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไพรเวซี privacy หมายความว่า

ไพรเวซี privacy  ภาพจาก freepik.com
ไพรเวซี privacy (freepik.com)

ไพรเวซี privacy นิยาม คำอธิบาย

สภาวะที่คนๆหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งสามารถปฏิเสธการเข้ามารับรู้สอดส่องอยากรู้ของคนอื่นในเรื่องที่อยู่ใน ไพรเวท สเปซ โดยที่อนุมานว่าเรื่องเหล่านั้นน่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงกับคนอื่นในสังคมหรือไม่น่าจะละเมิด ฮิวแมน ไรท์สของคนอื่น

อาจจะไม่สามารถหาบาวแดรีที่ชัดเจนสำหรับทุกสังคมได้ แต่หลักการว่าไพรเวซีเป็นข้อหนึ่งของฮิวแมนไรท์สนี่น่าจะถือว่าเป็นคอนเซนสัสของโลกได้

ออกเสียงในภาษาไทย ไพร- เว -ซี / ไพร -เว -ซี่

ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images - Freepik.com)
ดาต้า ไพรเวซี data privacy (Designed by D3images – Freepik.com)

ข้อแตกต่างระหว่าง ไพรเวซี  กับคำว่า ความเป็นส่วนตัว ในภาษาไทยคือ ความเป็นส่วนตัวมีนัยยะ,เชิงสังคมวัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่นัยยะตามตัวอักษร, ของ ความเป็น พรีวิลเลจ หรือเป็นสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล ที่ต้องประกาศหรือเรียกร้อง แต่ ไพรเวซี ที่ใช้กันในความหมายสากล มีนัยยะของความรู้สึกว่า มันคือสภาวะจำเป็นพื้นฐานที่ทุกๆคนควรจะได้รับ

มาจากคำว่า

Privacy ใน ภาษาอังกฤษ

เรฟเฟอเรนซ์

https://wikipedia.org/wiki/privacy

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

พรีคอชันนารี แอพโพรช

การดำเนินนโยบายที่หลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเป็นไปในการมีอันตรายหรือผลเสียได้ให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน   โดยพร้อมที่จะตัดสินใจปฏิเสธหรือควบคุมทันทีเมื่อมีข้อสงสัย  โดยไม่จำเป็นต้องรอการมีข้อพิสูจน์ว่ามีอันตรายก่อนจึงจะปฏิเสธหรือควบคุม (เพราะเป็นไปได้ที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะทราบว่ามีผลเสียเกิดขึ้นและได้เกิดผลเสียไปแล้วถึงจะรู้ได้แน่ชัด)

มักเป็นท่าทีในการวางนโยบายเกี่ยวกับ สุขภาพของประชาชนหรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาจาก precautionary approach

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไพรเวท, ไพรเวท สเปซ

บาวแดรี,หรือขอบเขตที่ถูกนิยามว่าเป็นพื้นที่,สำหรับไพรเวซี(ภาวะที่ปลอดการสอดส่องอยากรู้หรือควบคุมจากคนอื่น)

private, private space

ไพร เหวด

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

พรีวิเลจ พรีวิลิจ

คนบางกลุ่มหรือบางคนได้รับโอกาสที่เหนือกว่าคนอื่นหรือได้รับอำนาจพิเศษที่คนอื่นไม่มีและได้รับความชอบธรรมจากออโธริทีที่ยอมให้ใช้อำนาจนั้นได้ในบางเงื่อนไข สิ่งที่เขามีนั้นเรียกว่า พรีวิลเลจ

ในภาษาไทยโบราณ คำว่า สิทธิ เป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับ พรีวิลเลจ  (สมัยโบราณไม่มีไอเดียที่คล้ายกับเรื่อง ไรท์ส สำหรับทุกๆคน   มีแต่ พรีวิลเลจ ที่ปัจเจก เช่น ขุนนางหรือข้าราชการ ได้รับจากกษัตริย์โดยตรงหรือชาวเมืองบางคนได้รับจากขุนนางโดยอ้างอิงจากอำนาจของคิง )

ในปัจจุบัน คนไทยจำนวนมากก็ยังคงเข้าใจผิดว่า ‘สิทธิ‘ ซึ่งในภาษาไทยสมัยใหม่ใช้เป็นตัวแทนของคำว่า ไรท์ส, Rights ซึ่งหมายถึงโอกาส และความชอบธรรมขั้นพื้นฐานและเป็นขั้นจำเป็นที่ทุกๆคนในโลกสมควรได้, ว่าหมายถึง พรีวิลเลจ (ซึ่งในภาษาไทยสมัยใหม่จะใช้ อภิสิทธิ มาแทน- ดูจากความวุ่นวายตรงนี้แล้ว ไม่แปลกว่าทำไมคนส่วนใหญ่จะสับสน )

เพราะฉะนั้น เวลาได้ยินว่า คำว่า คนอื่นเรียกร้อง ‘สิทธิ’ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมสมควรจะได้  คนจำนวนมากก็จะเข้าใจผิดไปตามคอมมอนเซนส์ว่า คนอื่นกำลังเรียกร้อง พรีวิลเลจ หรือ อภิสิทธิให้ตัวเขาเอง นำมาซึ่งประโยคคลาสสิคที่ว่า เรียกร้องแต่ สิทธิไม่รู้จักหน้าที่ (ซึ่งตรงกับวิธีคิดในสมัยโบราณ  ว่าคุณในฐานะปัจเจก จะมี  สิทธิ, ที่แปลว่า พรีวิเลจ, ได้ ต่อเมื่อ คุณได้รับ สิทธิ นั้นมาจากออโธริที  จากการรับใช้ ทำหน้าที่ ต่อออโธริที   หรือ จากชาติกำเนิด เท่านั้น

ออกเสียง พรี วี เหลจ

การสะกด พรีวิลิจ พรีวิเลจ พรีวิลลิจ

มาจาก previlege

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โพรเบลม

 

สิ่งที่เป็นออบเจคท์ที่ทำให้เกิดความลำบากทั้งทางกายภาพและทางจิตใจซึ่งผู้ที่กล่าวถึงต้องการขจัดหรือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงหรือโดยทางอ้อม

ออกเสียงในภาษาไทย พร้อบ เบ้(ล)ม (ควบกล้ำ) /. โพร้เบล้ม

มาจาก problem

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โพรฟาวนด์

เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อประเด็น

เป็นแนวคิดที่แสดงถึงอินไซจท์ในประเด็นนั้น   สิ่งที่ มีดีกรีความเข้มข้น ในแง่เอ็กซเพรสชันและคอนเทนท์

ออกเสียง โพรฟาว โปร ฟาว

มาจาก profound

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

รีโพรดิวซ์

  • (สังคมศาสตร์) การส่งต่อ หรือผลิตซ้ำ แวลู่ หรือ สแตนดาร์ดบางอย่างไปสู่คนอื่น มักหมายถึงการทำสิ่งนี้โดยไม่รู้ตัวผ่านการสื่อสารหรือทำกิจกรรมบางอย่างที่คาดหวังผลอย่างหนึ่งแต่กลับมีนัยอีกอย่างที่ไม่ได้เป็นความคาดหวัง

ตัวอย่างประโยค 

การทำแคมเปญต่างๆทางสังคมต้องคำนึงถึงด้วยว่าการทำงานของเราด้วยเจตนาดีนั้น ไปรีโพรดิวซ์ ความคอดหรือแวลู่บางอย่างที่มันสร้างปัญหาในสังคมอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โพลิทิกส์ โปลิติกส์ politics หมายถึงอะไร ต่างจากคำว่า ‘การเมือง’ อย่างไร

คำว่า โพลิทิคส์ politics หมายถึง

  • การที่คนหรือกลุ่มคนตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มีความสนใจหรือใส่ใจในผลลัพธ์ทางสังคมที่ต่างกัน มีแวลลู่ที่ยึดถือที่ต่างกัน มีความคาดหวังผลลัพธ์เชิงอำนาจและเศรษฐกิจที่ต่างกันได้เข้ามาสู่กระบวนการต่อรองเพื่อจัดสรรอำนาจและบริหารจัดการทรัพยากรในระบบความสัมพันธ์เดียวกัน
  • กระบวนการแข่งขันต่อรอง,ของหลายฝ่าย,เพื่อสร้างกติกาการจัดการอำนาจในสังคม จัดสรรทรัพยากรในสังคมและวางกฎกติกาเพื่อใช้ร่วมกันในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้เป็นรูปธรรม รวมถึงการแข่งขันและต่อรองกันว่าอะไรคือ โพลิติคัล ไอดีโอโลจี หรือคุณค่าที่ใช้เป็นรากฐานในการสร้างกติกาทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในเชิงระบบ

มาจากคำว่า  politics

โพลิทิกส์ ความต่างกับคำว่า การเมือง
ความหมายของ โพลิติกส์ โพลิทิคส์ กับ การเมือง

ออกเสียง

โพ ลิ ติก , โพล-อิ -ติกซ์

ทางเลือกอื่นในการสะกด

โพลิติกส์ (ตามความนิยม) (ตามราชบัณฑิต)

ตัวอย่างข้อความ

โพลิทิกส์ มีความหมายกว้างกว่า ‘การเมือง’ ในภาษาไทย อย่างแน่นอน  อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสร้างกฎกติการจัดสรรอำนาจหรือตำแหน่งในการใช้อำนาจรวมถึงการหาข้อสรุปเพื่อบอกว่าเป้าหมายร่วมกันคืออะไร หรือแนวคิดอะไรที่ทุกคนเชื่อร่วมกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งของโพลิทิกส์

การแปล โพลิทิกส์ ว่า การเมือง แล้วให้คำนิยามว่าหมายถึงการเมืองในความหมายแบบเมนสตรีมแล้วพยามสร้างภาพเชิงลบให้คำว่าการเมืองดูแย่ก็เหมือนการกันเอาคนส่วนใหญ่ออกไปจากกระบวนการแบ่งสรรปันส่วนอำนาจนั่นเอง

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โพลิซี

แผนการ แนวทางหรือหลักการที่รัฐ, บริษัท, หรือบุคคลใช้ใน

1)การออกแบบการบริหารเพื่อให้บริการประชาชน

2)ดำเนินธุรกิจ

3)จัดการชีวิตหรือสิ่งต่างในขอบเขตที่คนๆหนึ่งจะเกี่ยวข้องด้วยได้

ออกเสียงในภาษาไทย  โพลิซี่ โพลิซี

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับค้นคว้า policy policies, public policy, coporate policy, personal policy

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง