Category Archives: บ (b)

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

วิคทิม เบลมมิง

การมองอาชญากรรมในมุมมองที่เน้นการกล่าวโทษหรือตำหนิฝ่ายผู้ถูกกระทำมากกว่าผู้ก่ออาชญากรรม

มุขตลกหลายอย่างที่สังคมไทยเล่นกันเกี่ยวกับการแต่งตัวของผู้หญิง เป็นฐานให้เกิดปรากฎการณ์จำพวก วิคทิม เบลมมิง ในเคสการล่วงเกินทางเพศอย่างที่เราจะได้เห็นกันตามสื่อ 

victim blaming

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

เบลม เบลมมิง

ตำหนิ ติเตียน กล่าวโทษ

มาจาก blame, blaming

ออกเสียง เบลม-มิ่ง

การกล่าวโทษเหยื่ออาชญากรรม หรือที่เรียกว่า  วิคทิม เบลมมิง ว่าเหยื่อเป็นฝ่ายผิด แทนที่จะให้น้ำหนักปัญหาว่าอยู่ที่ปัจจัยที่ทำให้คนก่ออาชญากรรมมีวิธีคิดแบบนั้น เป็นวิธีคิดที่พบเห็นได้ทั่วไปในหมู่คนที่มีทัศนคติแบบขวาๆ

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

บอททอม ไลน์

  • ผลลัพธ์สุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมด
  • ผลสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมด
  • ข้อสรุปของทุกอย่างที่ยกขึ้นมาเป็นประเด็น
  • สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องใส่ใจท่ามกลางปัจจัยทั้งหมดที่ได้กล่าวถึง

มาจาก bottom line

ออกเสียงในภาษาไทย บ๊อทท่อม ลายน์

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

แบรนด์

ยี่ห้อ,ตราสินค้า, ภาพลักษณ์ที่คอนซูมเมอร์มีกับสินค้า

มาจาก brand

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

รีแบรนด์

คนในแวดวงมาร์เกตติง เชื่อในแนวคิดที่ว่า ยี่ห้อ หรือแบรนด์ มีภาพประทับใจบางอย่างในใจของผู้บริโภค การเปลี่ยนภาพประทับใจอันนี้หรือนำเสนอภาพนี้ใหม่จะนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงโซโคโลจีที่ต่างไปจากเดิมกับความคิดของคอนซูมเมอร์ การรีแบรนด์ประกอบกับแนวทางการตลาดอื่นๆจะช่วยให้เกิดการเจาะมาร์เก็ทเซกเมนท์ใหม่ๆที่องค์กรเชื่อว่ามีอยู่ได้เพิ่มขึ้น หรือโดยผลลัพธ์แล้วจะเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้หรือทำให้ตัวเองอยู่ในโพสิชันที่ดีกว่าเดิมในตลาดในที่สุด

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

บายสแตนเดอร์ เอฟเฟคท์

การที่คนจำนวนมากเห็นเหตการณ์วิกฤติอยู่ตรงหน้า แต่กลับไม่ทำอะไร เพราะคิดว่าคนอื่นคงจะทำไปแล้ว หรือพากันนิ่งเฉยเพราะได้รับอิทธิพลจากการนิ่งเฉยของคนที่อยู่รอบๆ.

การที่เราเห็นคนเยอะๆมามุงอะไรแล้วไม่ได้ทำอะไร ไม่ใช่เขาไม่แคร์หรอก มันเป็น บายสแตนเดอร์เอฟเฟคท์ มากกว่า แต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขเขาเจอกับเหตการณ์นั้นกันไม่กี่คน แล้วไม่มีใคร โดยทั่วๆไปแล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะแอคทีฟมากกว่านี้

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

บิลเลียน

จำนวนหลักพันล้าน

billionare คนมีทรัพย์สินเป็นพันล้าน(ดอลลาร์ หรือ ยูโร)
(คงไม่มีใครเรียกคนมีเงินพันล้านลีร่า หรือพันล้านดอง/รูเปี๊ยะห์  ว่า บิลเลียนแนร์)

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

วิคทิม เบลมมิง

การโยนความผิด หรือชี้ต้นเหตุของปัญหาว่าเกิดจากผู้ถูกกระทำ แทนที่จะมองว่าปัญหาเกิดจากผู้ที่ละเมิดหรือมองปัจจัย/สตรัคเจอร์ที่ทำให้เกิดการละเมิด

ออกเสียงในภาษาไทย

วิค ทิม เบลม มิ่ง

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ไบแอส

ความเชื่อ หรือความประทับใจที่เรามีอยู่ก่อนหน้าเกี่ยวกับเรื่องใดใดที่ทำให้เมื่อเราได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นและแตกต่างจากเดิม เราก็ยังคงมีทัศนคติไปในทางเดียวกับที่เรามีกับเรื่องนั้นมาก่อนเพราะความเชื่อที่เรามีในตอนแรกยังมีอิทธิพลอยู่

ตัวอย่างประโยค

biasอาจจะหมายถึงทั้งอคติและฉันทาคติ แต่ในภาษาไทยคนมักชอบใช้คำว่าไบแอสในเชิงลบหมายถึงอคติมากกว่า

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง