Category Archives: ด ธ (d th)

democracy เดโมเครซี เดมอเครซี เดมอคเครซี ประชาธิปไตย

ความหมาย

แบบสั้นที่สุด 

โพลิติคัลซิสเต็ม ที่ ออโตโนมี อยู่กับ ประชาชน

นิยามที่ 1

ระบบการเมืองที่…

อำนาจในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งต่างๆในสังคม

อำนาจในการนิยามคุณค่าที่สังคมจะยึดถือร่วมกัน

และอำนาจในการกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในสังคม

และมีกระบวนการที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้อำนาจนั้นได้โดยทางตรงหรือทางอ้อม

นิยามที่ 2 

ระบบการเมืองที่ให้อำนาจในการตัดสินใจประเด็นที่อยู่ในในพับลิคสเปซ หรือออโตโนมี นั้นอยู่กับทุกคน และให้แต่ละคนมีออโตโนมีที่จะกำหนด/ตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยู่ในพื้นที่เพอซันนัลสเปซของตัวเอง

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ลิงกวิสทิค ดิสคริมิเนชัน linguistic discrimination หมายความว่าอะไร

Linguistic discrimination ลิงกวิสทิค ดิสคริมิเนชัน ลิงกวิสติค ดิสคริมิเนชัน หมายถึง

การดิสคริมิเนทที่ใช้วิธีการใช้ภาษา( เช่น สำเนียง การออกเสียง  วิธีการเลือกใช้คำ  ความสามารถในการใช้ภาษาในการพูดการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วหรือไม่ ฯลฯ) เป็นปัจจัย

มาจาก  Languagism or Linguistic discrimination

คำที่คล้ายกัน  แลงเกวจิสม์ languagism

racism in language discrimination
stop discrimination

ปรากฎการณ์ ลิงกวิสติค ดิสคริมิเนชัน นี่มีเยอะมากในสังคมเรา แต่พอเราไม่มีคำนี้เราเลยไม่มองมันเป็นปัญหา ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาปกติแล้วมันยังเป็นอุปสรรคในการเรีบนรู้ภาษาและทำความเข้าใจความคิดในคัลเชอร์อื่นๆด้วย

การแขวะคนที่ใช้คำทับศัพท์เยอะๆนี่ก็ใช่

การที่เราบังคับให้คนทุกภาคต้องออกเสียงเหมือนคนกรุงเทพ นี่ก็ใช่ แล้วการที่เราบอกว่าคุณต้องพูดแบบนี้ถึงจะได้ไลเซนส์ผู้ประกาศ มันก็คือการดิสคริมิเนท นาจา

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ธริลเลอร์ (สตอรี)

หนังหรือซีรีย์ที่เนื้อหาสตอรี่จะเน้นการสร้างปมให้คนดูรู้สึกลุ้น  ตื่นเต้น แปลกใจ มีการคาดเดาว่าจะออกมาแบบไหน  มีการหักมุม หรือการล่อหลอกด้วยการให้ข้อมูลแบบจำกัดให้คนดูคาดเดาผิด

มาจาก thriller

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

บิก ดาต้า

การที่ชาวโลกเข้าถึงการออนไลน์มากขึ้น ระบบงานต่างๆในโลกต่างออนไลน์มากขึ้น ทำให้มีข้อมูลมหาศาลในโลกใบนี้  ข้อมูลพวกนี้เรียกว่าบิ๊ก ดาต้า ซึ่งการรวบรวม การตีความ และการนำเอาข้อมูลพวกนี้ไปต่อยอดสามารถสร้างความรู้นวัตกรรมหรือสร้างโซลูชัน ต่างๆให้โลกนี้ได้อีกมาก

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดีฮิวแมไนซ์ ดีฮิวแมไนเซชัน dehumanization

การกระทำใดใดที่เป็นการพรีเซนท์ภาพลักษณ์คนอื่นกลุ่มอื่น  ด้วยการยกอาร์กิวเมนท์ ล้อเลียนหรือสร้างคำอธิบายที่ทำให้คนอื่นเกิดทัศนะว่าพวกเขาไม่มีความเป็นมนุษย์เหมือนเรา

การพรีเซนท์หรือทรีทเขาต่ำกว่ามาตรฐานที่มนุษย์ควรจะได้รับ  หรือขาดการเรสเปคท์หรือขาดการยอมรับในความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับ

ซึ่งอาจนำไปสู่การละเมิดฮิวแมนไรท์สของคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นได้

มาจาก dehumanization

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดีลิเวอรี delivery

ส่งบางอย่างจากผู้ส่งไปยังตัวผู้รับ

ออกเสียง| ดีลิเวอรี่/ เดลิเวอรี่

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดิสแมนเทิล dismantle

แยกส่วนประกอบออกมาเป็นชิ้นๆ

มาจาก dismantle

ออกเสียงในภาษาไทย  ดิสแมนเทิ่ล ดิสแม้นเทิ่ล

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชัน

  • อินโนเวชัน(การสร้างสินค้า บริการหรือโซเชียลเซอร์วิสจากเทคโนโลยีหรือไอเดียที่เป็นสิ่งใหม่ที่สังคมหรือตลาดยังไม่คุ้นเคยมาในอดีต)ที่ตอบสนองความต้องการที่ยังไม่เคยได้รับการตอบสนองในอดีตจากผู้เล่นรายเดิม จนสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วมาเป็นคู่แข่งหลักในตลาดกับสินค้าบริการเดิมหรือเอาชนะผู้เล่นรายเดิมที่เคยครอบครองตลาด ทำให้แลนด์สเคปของตลาด ภาวะการแข่งขัน การจ้างงาน และพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างข้อความ

ถ้าเรานิยามว่า  อินโนเวชัน คือ  การแอพพลายไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอินเวนชันให้เป็นสิ่งที่มีแวลู่เป็นที่ต้องการในตลาดและขายได้ ข้อแตกต่างระหว่าง อินโนเวชัน และ ดิสรัพทีฟอินโนเวชัน คือการที่อย่างหลังสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิถีชีวิตของคอนซูมเมอร์ให้หันมาเลือกใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นดิสรัพทีฟอินโนเวชันแทนตัวเลือกอื่นที่มีอยู่เดิมหรือเข้าใช้บริการนั้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจจะเหลียวแล ซึ่งทำให้สถานการณ์ในตลาดเดิมๆเปลี่ยนไป

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชันจะทำให้สินค้าหรือบริการเก่าๆที่เคยครองตลาดจะต้องปรับตัวหรือไม่ก็ถูกสินค้าหรือบริการที่เป็นแบบหลังครองตำแหน่งผู้นำในตลาดแทน

มาจากคำว่า  disruptive innovation

การออกเสียงในภาษาไทย  ดิ้ส-รัพ-ถีฟ-อิน-โน-เว-ชั่น ,  ดิสรัพทีฟอินโนเวชั่น

ทางเลือกในการสะกด

ดิสรัพทีฟ อินโนเวชัน ( Thaisionary NPCT )

ดิสรัปทีฟ อินโนเวชัน (ตามแบบราชบัณฑิตสถานในอดีต)

ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น (ตามแบบราชบัณฑิตสภายุคปัจจุบัน)

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

ดาวน์ไซซิง

การลดขนาดขององค์กรลงด้วยการปลดคนทำงานลดจำนวนของคนทำงานบางตำแหน่งหรือยุบบางแผนกลง

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง