Category Archives: จ ฮ (j)

gender เจนเดอร์

ความหมาย

(การระบุ)เพศ(ว่าเป็นเพศอะไร) ในแง่ เพอซันแนล(โซเชียล)ไอเดนติตี้ ที่เจ้าตัวเป็นผู้นิยามเอง (ไม่ใช่ในแง่กายภาพ)

มาจาก

gender

การออกเสียงในภาษาไทย

เจน-เด้อ

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

transitional justice ทรานสิชันแนล จัสติซ หมายถึงอะไร

เรฟเฟอเรนซ์

ทรานสิชันแนล จัสติซ Transitional justice

ตัวเลือกในการเขียนเป็นไทย

ทรานซิชันนัล จัสติซ

ออกเสียงในภาษาไทย

ทราน สิ ชัน แน่ล จั้ส ติก

ศัพท์บัญญัติไทย

ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน

ความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน

transitional justice ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน นิยาม
transitional justice -wikipedia

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

จุนทา ฮุนต้า ฆุนตา

ฝ่ายบริหารที่เป็นทหารหรือได้รับการแต่งตั้งโดยทหารซึ่งได้อำนาจมาจากการทำรัฐประหาร

รัฐบาลทหารที่ได้อำนาจมาจากการคูป์(ยึดอำนาจดัวยกำลังทหาร/รัฐประหาร)

มาจาก junta (ภาษาสเปน)

ทางเลือกในการเขียน จุนทา จันทา ฆุนตา ฮุนตา

ออกเสียง  1)คุน ตา  หรือ คุน ต้า 2)ก้ำกึ่งระหว่า คุนกับฮุน ต้า  (สองแบบแรกเป็นการออกเสียงเลียนแบบภาษาสเปน) 3)จุน ทา

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง