Category Archives: ค (c,k)

kleptomania เคลพโทมาเนีย เคลปโตมาเนีย

เคลพโทมาเนีย หมายความว่า..

ภาวะการขาดความยับยั้งชั่งใจจากแรงกระตุ้นให้หยิบฉวยสิ่งของต่างๆ

ที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ ทันทีทันใด ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

โดยการหยิบฉวย ขโมยนั้น มักไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร

เช่นเป็นของที่มีมูลค่าน้อยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะได้รับจากการถูกจับได้

kleptomania เคลปโตมาเนีย

เคลพโทมาเนีย เป็น ไซโคโลจิคัล พรอเบลม ชนิดหนึ่ง

จัดอยู่ในกลุ่ม อิมพัลส์ คอนโทรล ดิสออร์เดอร์ 

klepromania เคลพโทมาเนีย
เคลพโตมาเนีย
ตัวอย่างประโยค

เห็นคนที่รู้จักมีพฤติกรรมชอบหยิบของเล็กๆน้อยๆ ควรเข้าใจว่า เขามีอาการของเคลพโทมาเนีย แล้วพาไปแก้ไขจากผู้เชียวชาญ อย่าไปตีตราบาปเขาว่าเป็น คน ขี้ขโมย สันดานโจร ฯลฯ  นั่นยิ่งมีโอกาสผลักเขาให้ไปก่ออาชญากรรมที่มันซีเรียสมากขึ้นเปล่าๆ

การออกเสียงในภาษาไทย

เคลบ โต มา เนีย

ทางเลือกในการสะกด

เคลพโทแมเนีย

เคลพโทมาเนีย

เคลปโตมาเนีย

เรฟเฟอเรนซ์

https://en.wikipedia.org/wiki/Kleptomania

 

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอนเชียสเนส

คอนเชียสเนส – ภาวะการมีอยู่ของความรับรู้  และกระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสมองและจิตใจทั้งหมดที่ประกอบขึ้นมาเป็นความรับรู้

มาจาก consciousness

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โคโลเนียล มายด์เซท colonial mindset หมายถึงอะไร? มีจริงในสังคมไทยหรือ?

โคโลเนียล มายด์เซ็ท colonial mindset หรือ โคโลเนียล เมนทัลลิที colonial mentality  หมายถึง

วิธีคิดของคนในสังคมที่เกิดมาจากจากอิทธิพลของการเป็นโคโลนี ทั้งการเป็นโคโลนีทางตรง และทางอ้อม(เช่นประเทศไทย)  และมีผลหลังจากการเลิกเป็นโคโลนี่ไปแล้ว

อาจเกิดจากประเทศเอ็มไพร์จงใจสร้างผ่านการศึกษาและการโพรพากันดาโดยตรงหรือเกิดจากการที่อีลีทในสังคมสร้างขึ้นมาด้วยอิทธิพลจากภาวะการเป็นโคโลนีทั้งโดยตรงและทางอ้อม

ตัวอย่างประโยค 

เราจะไม่เห็นโคโลเนียล มายด์เซ็ทในลักษณะตรงไปตรงมาหรอก

แต่เราจะเห็นมันในทัศนคติว่า สีผิวของคนท้องถิ่น ไม่สวย  สำเนียงภาษาอังกฤษของเรามันน่าอาย

สำเนียงฝรั่งมันดีกว่า หรือเราออกเสียงไม่เหมือนฝรั่งมันเลยน่าอาย

ถ้าคนไทยคนหนึ่งทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราแปลว่าเราขายหน้าต่างชาติ และการเปรียบเทียบสิ่งที่เอาเข้าจริงไม่สามารถเปรียบเทียบเชิงคุณภาพได้ในทำนองว่าคนไทยนี่แย่จัง

หรือการที่เราล้อเลียนคนเอเชียเทียบกับฝรั่ง การที่เราเลียนแบบมุขเหยียดผิวของฝรั่งมาเล่นในเมืองไทย

การที่เราคิดทำนองว่าจะต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้ายในทุกเรื่องอันเป็นอิทธิพลจากภาวะ ดีไวด์แอนด์ รูลในยุคโคโลนี มันเป็นตัวอย่างโคโลเนียลมายด์เซ็ตทั้งนั้น

มาจาก colonial mindset , colonial mentality

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอนเซอร์เวทีฟส์ conservatives หมายความว่าอะไร

conservatives คอนเซอร์เวทีฟ หมายถึง กลุ่มคนที่เชื่อในระเบียบสังคมแบบปัจจุบัน ไม่อยากจะเปลี่ยน หรือเชื่อในจินตนาการเกี่ยวกับสังคมในอดีตว่าเป็นสิ่งดีที่ควรจะใช้เป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลง

(ยุโรป ) พวกที่มีจุดยืนเกี่ยวกับสังคมแบบ คลาสสิคัล ลิเบอรัลลิสม์
(อเมริกัน)พวกที่มีจุดยืนเกี่ยวกับสังคมแบบ คลาสสิคัล ลิเบอรัลลิสม์  และ  มีแนวโน้มจะมีจุดยืนแบบคริสเตียนในเรื่องสังคม  (ซึ่งในบางเรื่องมันก็ขัดแย้งกัน)

มาจาก conservatives

 

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอนคลูชั่น

การดูข้อมูลทั้งหมดแล้วเอาเฉพาะสาระสำคัญมาเล่าในตอนท้าย

สาระสำคัญของเรื่องที่ถูกรวบให้เป็นข้อมูลสั้นๆ

conclusion

 

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอนเซพชวลไลซ์ คอนเซปชวลไลซ์ conceptualize แปลว่า

คอนเซพชวลไลซ์  conceptualize  หมายความว่า

การสรุปปรากฎการณ์ที่ต้องการทั้งหมดออกมาเป็นคำอธิบายสั้นๆที่สะท้อนสาระสำคัญๆของมัน

 

มาจาก conceptualize

ออกเสียงในภาษาไทย

คอน-เซป/เสป-ช่วล-ไล้ซ์

คอนเซปช่วลไหลซ์

ค่อนเสปช่วนไหลซ์ (สำเนียงอีสาน)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

โคเฮียเรนท์, โลจิคัล โคเฮียเรนท์

  • การที่คำอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยและผลลัพธ์ในเรื่องนั้นมีความเชื่อมโยงที่รับฟังขึ้นในแง่โลจิค หรืออาจจะใช้คำว่ามี แวลิดดิที validity ในเชิงโลจิค

เรฟเฟอเรนซ์สำหรับการค้นเพิ่มเติม logical coherent, logical coherence

ตัวอย่างข้อความ

เหตุผลที่ยกมามันก็ฟังดูมี โลจิคัล โคเฮียเรนท์ ดี

ออกเสียงในภาษาไทย:   โค เฮีย เร้น

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอนเทมโพรารี

ถ้าเรากำลังพูดถึงปรากฎการณ์ในสังคม แล้วต้องการรีเฟอร์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน(ซึ่งอาจจะเกิดมาตั้งแต่อดีตแต่ยังอยู่ในกระแสได้ในปัจจุบัน) เราจะใช้คำว่า คอนเทมโพรารี

เช่น  คอนเทมโพรารี มิวสิค,

วรรณกรรมคอนเทมโพรารี

คอนเทมโพรารี บีลีฟ  ( ความเชื่อที่เชื่อกันในยุคนี้ ซึ่งอาจจะเกิดในยุคนี้ ยุคก่อนหน้าใกล้เคียง หรือก่อนนี้นานแต่นังเชื่อกันในยุคนี้)

มาจาก contemporary

ออกเสียง  คอน เทม โพ รา รี่

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

คอสทูม คอสตูม

เสื้อผ้าเครืองประดับที่เกี่ยวกับการแต่งตัวที่ใช้ในยุคใดยุคหนึ่งหรืองานใดงานหนึ่ง

 

วิธีเขียน

คอสทูม (ไทยชันนารี NPT)

คอสตูม (ตามเสียง) (ความนิยม)

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง