ความหมายยังไม่ดีพอเหรอ?

ไทยชันนารี่ไม่ได้เป็นพจนานุกรมทีคุณอ่านแล้วบอกว่าความหมายนี้มันยังไม่โดน แล้วจบ
คุณอิมพรูฟมันได้ด้วยการเขียนนิยามที่ดีกว่า ตอนนี้เลย

กดแชร์, แชร์ให้เพื่อน, แชร์ไว้อ้างอิง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>